Skip to main content

Satsning på forskning för en bättre handikappomsorg i Haninge

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 17:25 CET

För att förbättra och utveckla handikappomsorgen och stödet till barn och ungdomar, går nu Haninge kommun in i Södertörns forskning- och utvecklingssamarbete.

– Med bättre kunskaper och arbetsmetoder öppnas nu stora möjligheter att kunna tillgodose både handikappade och våra barn och ungdomar med rätt sorts hjälp. Det säger Socialnämndens ordförande Marie Litholm (kd), med anledning av invigningen av det nya FoU-samarbetet som gick av stapeln i Tullinge i fredags.

– Idag finns en mycket begränsad forskning på handikappomsorg. Personalens kompetensutveckling begränsas därför och i förlängningen är det våra handikappade som blir förlorarna. Jag ställer mig mycket positiv till samarbetet med just FOU-Södertörn där forskning och utvecklingsarbetet på området inom kort kommer att påbörjas, fortsätter Marie Litholm (kd).

– Ett annat område där FOU-Södertörn blir behjälplig är kring den växande psykosociala ohälsan bland barn och ungdomar. Det är mycket angeläget att vi utvecklar arbetsmetoder där vi blir bättre på att lyssna på barn och där vi kan möta de nya hjälpbehoven, avslutar Marie Litholm (kd).För mer information:

Marie Litholm (kd)
Socialnämndens ordförande
tel: 606 86 90
mob: 0708- 654 603