Kecito0pwfkugwgzuerf

Så får Robert stenkoll på entreprenaderna

Nyheter   •   Jun 14, 2017 15:05 CEST

Elentreprenören ”skruvade till” Portal och Entré – fick oumbärlig pusselbit i unik affärsmodell När Robert Alriksson var femton år skulle hans mormor skaffa ett inbrottslarm. Roberts uppdrag var att hjälpa till med upphandlingen. Han var van vid att handskas med el från sin uppväxt på en bondgård och insåg snabbt att han nog skulle klara installationen bättre på egen hand.

R8fddo19ysvlg4ejqnme

Det våras för seriösa elinstallatörer

Nyheter   •   Apr 20, 2017 10:47 CEST

Den 1 juli 2017, träder den nya elsäkerhetslagen i kraft. Den nya lagen går i korthet ut på att alla företag som utför elinstallationer hos extern part ska vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. För att vara registrerad krävs att företaget har upprättat ett egenkontrollprogram samt att en behörig elektriker på företaget är knuten till detta.

Xyuszdycg9ctcsjxshrl

Entré Portal - mobil arbetsorder till hantverkare

Nyheter   •   Apr 05, 2017 15:43 CEST

Entré Portal är lösningen för ett mobilt arbetssätt. Arbetet sker online direkt in till det stationära programmet Entré. Genom lösningen mobila arbetsorder kan ni tillbringa mer tid ute hos kund och märkbart reducera tidsåtgången för administration.

Unvffqjvtradp0vy7ipi

Hantverksdata och Lexicon utbildar hantverksbranscherna

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2016 11:20 CET

​Från och med våren 2017 så erbjuder Hantverksdata ett bredare urval av utbildningar i samarbete med Lexicon. Med en anpassad kompetensutbildning blir du en effektivare användare av ekonomi- och affärssystem som t ex Entré, det branschutvecklade affärssystemet från Hantverksdata.

Dhwwnb4aibt3jyx6mpzx

Du har väl hört oss på radio? Testa mobilverktyget Entré Office fr.99 kr/mån

Nyheter   •   Nov 14, 2016 10:45 CET

Med mobilverktyget Entré Office från Hantverksdata får du en superenkel överblick från arbetsorder till faktura. Just nu, testa tjänsten gratis en månad, och få en timmes genomgång på distans. Läs mer om Entré Office - på www.hantverksdata.se/entreoffice

Fsuw0ksirozcn26sdmii

Den papperslösa installatörsbranschen

Nyheter   •   Okt 05, 2016 15:12 CEST

I installatörsbranschen hanteras enorma artikelregister – sortimenten är gigantiska och grossisterna har idag en välutvecklad logistik. Det innebär att väldigt få företag som verkar inom el och VVS håller egna lager. Flödet av material är inte ett problem i sig. Det som däremot är ett större problem är att debiterbart material inte alltid följer med ända till kundens slutgiltiga faktura.

Hgtqogtnqlhohh7lc5ph

Lönsam service efter entreprenaden

Nyheter   •   Sep 27, 2016 14:36 CEST

I alltför många fall utnyttjas inte möjligheten att koppla ett serviceavtal till den nyligen utförda entreprenaden. Relationen med kunderna har ni redan. Personalen har ni också. Men vanan och erfarenheten av att binda upp era entreprenadkunder på ett serviceuppdrag saknas. Sugen på att trygga ditt företags framtid, öka lönsamheten och, därmed, företagets värde?

Bxi9magtvcxwim7c2ivb

Hantverksdata i samarbete med KlarPris

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 15:29 CEST

Ett samarbetsavtal är tecknat mellan Hantverksdata och KlarPris. KlarPris är inköpsverktyget som effektiviserar materialinköp inom el- och VVS branschen. En webbaserad tjänst som nu kan adderas till affärssystemen Entré och Entré Office från Hantverksdata.

Media no image

Hantverkare flyr företag som inte erbjuder digitala verktyg

Nyheter   •   Aug 09, 2016 09:44 CEST

Konkurrensen om talangerna hårdnar

Digitaliseringen har nått även hantverksbranschen och de företag som inte håller jämna steg riskerar att gå miste om såväl personal, som intäkter och kostnadsbesparingar. Man talar om en ”digital revolution” inom byggsektorn – och den är nära.

Enligt Svenskt Näringsliv är företag inom byggsektorn de som i högst utsträckning upplever att de har svårt att rekrytera. Aktörerna är många och kompetens en bristvara – som arbetsgivare måste du med andra ord betraktas som attraktiv. Hantverkare ställer allt högre krav på mobila och digitala lösningar, vilket innebär att de som känner att deras arbetsgivare inte investerar i ny teknik väljer att lämna sina nuvarande arbetsplatser. De vet att de lätt kan hitta ett nytt jobb, där dessa möjligheter finns.

Nya krav på arbetsgivaren
De som är uppvuxna med den nya tekniken förutsätter mer eller mindre att det finns en digital app på plats för hantering av arbetsordrar, tidsrapportering och beställningar. För dem är papper och penna eller förlegade handdatorer inte acceptabla arbetsredskap – mobilen har man ju alltid med sig. Använder sig företag av arbetsredskap och system som skapar missnöje i sådan utsträckning att det påverkar arbetsdagen, kan det i slutänden bli en bidragande faktor till att man väljer att söka sig vidare.

Många olika typer av kompetenser inom hantverksbranschen är en direkt bristvara på arbetsmarknaden. Behöver du som elektriker söka dig till Arbetsförmedlingen för att hitta jobb i dagsläget är det något som inte stämmer, eftersom de särskilt efterfrågade förmågorna i hantverksbranschen är väl medvetna om sitt eget värde. Är det något man som anställd då tycker saknas eller inte fungerar som det ska, så förhandlar man och får till en lösning – annars väljer man helt enkelt en annan arbetsgivare.

Omställningen oroar
Orsaken till att man drar sig för att gå över till genomgående digitala verktyg för administration är många gånger att man tror att omställningen kommer att bli större än vad den är. De mer teknikovana upplever ofta en känsla av och rädsla för att förlora kontrollen – man tycker att ett papper att hålla i känns mer ”säkert”.

Många föreställer sig att ”allt ska försvinna” – att informationen svävar runt i cyberrymden och plötsligt bara kan gå upp i rök. Men det är snarare tvärtom – tappar du pappersbunten så är den faktiskt borta. Tappar du mobilen ligger ju informationen aldrig i själva enheten lokalt. Omställningen till arbete med digitala arbetsredskap handlar mer om en mental transformation än en handgriplig sådan.

Till dig som tackar nej
Utöver oron inför den nya tekniken och vad den kan ”ställa till med” är en annan orsak till varför man väljer bort de digitala redskapen att man undervärderar både den egna och personalens förmåga att använda dem. ”Det kommer aldrig att gå – inte här”, säger många. Man tror helt enkelt att verksamheten är så pass unik att det inte, rent praktiskt, skulle fungera. Men, inställningen att det inte går att göra något, på annat sätt än som man gör det precis just nu, har förmodligen sällan varit den som byggt en framgångssaga. Ha istället lite mer tilltro till dig, din personal och ditt företag och gör som omkring 15 000 andra hantverkare, som redan idag arbetar arbetar med digitala verktyg.

Konkurrensen om talangerna hårdnar Digitaliseringen har nått även hantverksbranschen och de företag som inte håller jämna steg riskerar att gå miste om såväl personal, som intäkter och kostnadsbesparingar. Man talar om en ”digital revolution” inom byggsektorn – och den är nära.

Läs vidare »
Fg7czrftpagxfuybhgla

Comfortkedjan fortsätter och fördjupar sitt samarbete med Hantverksdata

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 11:23 CEST

Ett nytt 3-årigt samarbetsavtal är tecknat mellan Comfortkedjan och Hantverksdata. Avtalet innebär att i stort sett alla medlemmar inom Comfort kommer att använda Entré, Hantverksdatas affärssystem för hantverkare.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Hantverksdata

Mer än 45 års erfarenhet av hantverksbranscherna

Hantverksdata har grunden i ett av Sveriges äldsta dataföretag.
Vi har utvecklat affärssystem sedan 70-talet. Redan från början riktade vi in oss på att utveckla systemen för de olika entreprenad- och servicebranscherna.

Idag är vi drygt 90 anställda med bolag i fyra av våra nordiska länder - Sverige, Finland, Danmark och Norge.

Vi är marknadsledande inom el-, VVS- måleri- och glasbranschen med våra moduluppbyggda system.
Dessutom expanderar vi kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som bygg, larm, golv, plåt & vent, kyla och hiss.

Sammanlagt har vi ca 3 500 företag som kunder med runt 35 000 användare inom de olika branscherna. Bara i vårt mobila system Entré Portal har vi drygt 17 000 användare.

Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag med våra tjänster och programvaror.

Adress

  • Hantverksdata
  • Vendevägen 85 B
  • 182 91 Danderyd

Länkar