Skip to main content

Bättre kommunikation och ökad samverkan för förbättrat företagsklimat

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2016 09:38 CEST

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en nationell enkät främst bland sina medlemsföretagare där man ställer frågor som handlar om allt från rådande företagsklimat till information och dialog. I år sjunker Härnösands kommun i ranking i jämförelse mot föregående år.

- Vi har gjort en analys och kan konstatera att vi tappar på flera olika punkter. Vi ser att vi måste jobba med att förbättra kommunikationen samt öka samverkan både internt och externt för att skapa ett så bra företagsklimat som möjligt. säger Uno Jonsson, Tillväxtchef på Härnösands kommun.

- Vi fortsätter att prioritera näringslivsarbetet. I budget 2017 har vi satsat ytterligare 1 miljon kronor för att förstärka service och handläggning. Vi kommer också att förstärka med en tjänst på arbetsområdet mark och exploatering för att underlätta för företag som vill utvecklas och för nyetableringar säger kommunstyrelsens ordförande, Fred Nilsson (S)

Det förslag till tillväxtstrategi som tagits fram tillsammans med olika delar av samhället som näringslivet, myndigheter, universitet samt kommunen kommer därför bli ett viktigt styrdokument i arbetet med att skapa lokal tillväxt. Strategin är ute på remiss till och med sista september.

- En strategisk målbild och tydliga strategier för lokal tillväxt och ett utvecklat Härnösand kommer också göra det lättare för oss att kommunicera olika projekt, säger Uno Jonsson.

Dessutom pågår just nu ett varumärkesarbete som så småningom kommer landa i en varumärkesplattform för Härnösands kommun.

- En varumärkesplattform är viktig i arbetet med att skapa ett attraktivt varumärke. En guide som visar vägen och som kan användas av alla som på något vis kommunicerar, representerar eller marknadsför Härnösand. Och det långsiktiga målet är ju att visa vilken attraktiv plats Härnösand är att leva på, besöka som turist samt att starta och driva företag på, säger Peter Palmqvist, Kommunikationschef på Härnösands kommun.

Härnösand har cirka 25 000 invånare och ligger mycket vackert med Höga Kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten. Staden grundades 1585 och är en av Norrlands äldsta städer.

Bebyggelsen i centrum är välbevarad och ger en stadskänsla som sällan finns i mindre städer. Större delen av stadskärnan ligger på Härnön och hela kommunen präglas av vatten och hav. Här kan du segla genom stan och stanna till vid någon av våra gästhamnar.