Skip to main content

Härnösand är norra Sveriges bästa miljökommun

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2017 11:53 CEST

Härnösand klättrar på listan över Sveriges bästa miljökommuner och hamnar i år på 19:e plats och är med det norra Sveriges bästa miljökommun. Det står klart när tidningen Aktuell Hållbarhet för nionde året i rad presenterar sin miljörankning.

Härnösand har som vision att bygga en hållbar framtid och mål att vara en ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete.

– Det är ett mycket glädjande resultat för alla som i stort och smått bidrar till ett hållbart Härnösand. Rankingen visar att vårt systematiska miljöarbete i kommunen gör skillnad. Vi ska vara en ledande miljökommun och det här beskedet sporrar oss att fortsätta det viktiga arbetet, säger Karin Frejarö, kommunstyrelsens vice ordförande (MP).

– Framgången kommer av att vi är fler i Härnösand som vill bygga det nya samhället. Kunskapen om hur vi ställer om till hållbarhet växer till konkret handling, säger Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

Transporter står för hälften av utsläppen

Transporter står för mer än hälften av Härnösands utsläpp och är den största utmaningen för framtiden. Härnösands kommun med bolag ska vara en föregångare i arbetet och ha en fordonspark som är oberoende av fossila bränslen redan år 2021.

En rad åtgärder görs för att minska de transportrelaterade utsläppen. Nytt sedan föregående års ranking är att det lokala kretsloppet för produktion av biogas är slutet. Härnösandsbornas matavfall blir med det fordonsgas som kan tankas på stationen vid E4:an norr om Härnösand. Gasen produceras i en unik småskalig anläggning för biogasproduktion vid Älands återvinningsanläggning sedan början av året.

Utbyggnaden av infrastruktur för laddbara bilar är en annan åtgärd. Den befintliga infrastrukturen utökas med 30 laddstolpar på ett 20-tal platser i hela kommunen. Varje stolpe har två uttag för laddning så totalt skapas 60 nya laddpunkter, vilket gör Härnösand till en av de laddtätaste kommunerna i Sverige sett till folkmängd. Projektet samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden tillsammans med medfinansiärer Härnösandshus, Kommunfastigheter, Härnösand Energi & Miljö, Hemfosa och Länsmuseet Murberget.

Härnösand var först i Sveriges med en fossilfri bussflotta och nu finns beslut på kraftigt subventionerade bussresor. Syftet är att öka antalet passagerare och minska biltrafiken.

Härnösand har nollvision för klimatet

Härnösands klimatlöfte är att leva som vi lär och visa vägen till den framtida vardagen i Härnösand, med mål om ett klimat där människan är i balans med miljön senast år 2045. I Härnösand kallar vi det för nollvision för klimatet. Genom det är vi med och bidrar till de nationella och globala miljömålen.

– Förutom allt fokus på transporter måste vi arbeta vidare med många saker samtidigt, exempelvis hur vi konsumerar och köper varor och tjänster. För att nå framgång i arbetet behöver alla hjälpas åt. All tillväxt i Härnösand ska vara hållbar och där är den gemensamma kraften nyckeln till hur väl vi lyckas, säger Daniel Johannsson, Härnösands kommuns hållbarhetsstrateg.

Granskningen av miljöarbetet har skett genom en enkät från tidningen Aktuell Hållbarhet och uppgifter från bland andra Vattenmyndigheterna, SKL, Boverket, Håll Sverige Rent, Naturskyddsföreningen och Ekomatcentrum.

Härnösand har drygt 25 000 invånare och ligger mycket vackert med Höga Kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten. Staden grundades 1585 och är en av Norrlands äldsta städer.

Bebyggelsen i centrum är välbevarad och ger en stadskänsla som sällan finns i mindre städer. Större delen av stadskärnan ligger på Härnön och hela kommunen präglas av vatten och hav. Här kan du segla genom stan och stanna till vid någon av våra gästhamnar.