Skip to main content

Konsthallen synliggör funktionsnedsatta i ny utställning

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 10:46 CEST

1 september öppnade den nya dagliga verksamheten KreaTiva där brukarna framför allt jobbar med konst och drama. Nu är det dags att visa upp resultaten med en utställning på Konsthallen i Härnösand. Utställningen heter ”En bit av mig” och på tisdag 3 maj är det vernissage. Den kommer sedan att vara uppe till den 17 maj för beskådan.

– Vi vill visa vad våra brukare kan utifrån sina förutsättningar och att de får vara stolta över det, säger Jeanette Bolstad, pedagog på KreaTiva.

KreaTiva kom till då det fanns ett stort behov av ytterligare verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. KreaTiva jobbar mycket med återbruk och hämtar sitt material både från naturen och från andra dagliga verksamheter, till exempel pinnar, stubbar, kartongbitar och kopparplåt.

– Det är också viktigt att det finns olika typer av verksamhet att välja på och en inriktning med kreativt skapande blev ett nytt komplement, berättar Jeanette.

– Härnösands konsthall arbetar aktivt med delaktighet och tillgänglighet för nya målgrupper.Konsthallen är till för alla, och då är det viktigt att lyfta grupper med särskilda behov. Med KreaTivas utställning är det är första gången en daglig verksamhet ställer ut. Som fortsättning skulle vi kunna bjuda in en konstnär som håller workshop med deltagarna, avslutar Maria Oldenmark, konstintendent på Härnösands Konsthall.

Bakgrund
Bland de mindre kommunerna är Härnösands kommun den kommun som har flest LSS-insatser per 10 000 invånare. Inom daglig verksamhet har 200 personer med funktionsnedsättning sitt arbete. Därför har det under årens lopp vuxit fram en fantastisk bredd av arbetsinnehåll inom Daglig verksamhet.

– I flertalet av våra tio Dagliga verksamheter arbetas med miljötänk, återvinning och återbruk. Vi enhetschefer är stolta över denna bredd och att denna vår få erbjuda allmänheten KreaTivas utställning, säger en glad Claes Hj Lindberg, enhetschef inom omsorg om funktionshindrade.

KreaTiva

  • är en av kommunenstiodagliga verksamheter
  • är inriktad på estetisk verksamhet och friskvård
  • har utställning på Konsthallen 3-17 maj. Vernissage tisdag 3 maj kl 15
  • har också en butik i lokalerna på Rosenbäcksallén (f d Bureskolan)
  • Härnösand har cirka 25 000 invånare och ligger mycket vackert med Höga Kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten. Staden grundades 1585 och är en av Norrlands äldsta städer.

    Bebyggelsen i centrum är välbevarad och ger en stadskänsla som sällan finns i mindre städer. Större delen av stadskärnan ligger på Härnön och hela kommunen präglas av vatten och hav. Här kan du segla genom stan och stanna till vid någon av våra gästhamnar.