Skip to main content

Taggar

familjepolitik

barn och ungas psykiska hälsa

barnomsorg

valfrihet

Vägval

Vägval

Blogginlägg   •   Sep 15, 2018 17:23 CEST

I grund och botten tror jag att vi alla egentligen är fjällvandrare. Svenska familjer önskar själva få staka ut vägen och välja sig en egen bergstopp, sin egen livsrytm. Det behöver inte gå så snabbt och det spelar egentligen ingen roll vem som når toppen först. Vi vill bara ha möjligheten att vandra tillsammans och låta farten och vägvalet bestämmas av de svagaste och kortaste benen.

Får barnen plats i livspusslet?

Får barnen plats i livspusslet?

Blogginlägg   •   Jun 26, 2018 07:00 CEST

Vad finns det för likheter mellan TCO:s förslag om ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen och rätt att arbeta heltid, och ett mellandagspussel?

Emotionellt kapital

Emotionellt kapital

Blogginlägg   •   Feb 13, 2018 07:30 CET

Vi producerar definitivt något i våra barnfabriker som är åtråvärd på marknaden. Vi förmedlar en känsla av att vi tjänar in något tillsammans. En annan sorts kapital som kanske inte ger nya smarttelefoner utan en inre stabilitet och insikt i att vara människa. Föräldranärvaro är en investering i barnens emotionella kapital. Ett kapital alla borde få chansen att äga och föra vidare.

Den omstridda disciplinen

Den omstridda disciplinen

Blogginlägg   •   Nov 28, 2017 07:30 CET

Det är föräldern som hjälper barnet till självreglering genom att spegla känslor, trösta och lugna barnet. Görs inte detta tvingas barnet slutligen "stänga av” vilket försämrar den känslomässiga utvecklingen och förmågan att hantera starka impulser och påfrestningar. Att fostra och diciplinera är således att hjälpa barnet hantera sina känslor och så småningom sina handlingar - inifrån.

Vart tog leken vägen?

Vart tog leken vägen?

Blogginlägg   •   Okt 09, 2017 07:40 CEST

Traumatiserade barn i krigsdrabbade områden ofta förlorar förmågan att leka. Deras hjärnor är kidnappade av kronisk stress och jakten på trygghet lämnar inget utrymme åt leken. Barn i Sverige i dag växer upp i annorlunda krig. Ett krig mot klockan där barnen förlorat sina närmaste i kampen för att upprätthålla en allt högre levnadsstandard och krav på arbetsmarknaden. Stressade barn leker inte.

Den blåfotade, exotiska svenska pappan

Den blåfotade, exotiska svenska pappan

Blogginlägg   •   Jun 12, 2017 07:30 CEST

Svensk familjepolitik presenteras utomlands som något banbrytande för mänskligheten och upplyftande för den sociologiska forskarvärlden. När pappor följer med på tandläkarkontroll i förd blåa plastfötter, känns det lika exotiskt som när Darwin såg sin första blåfotade sula på Galàpagosöarna. Hur gynnar den svenska modellen barnen?

Hög(-)tid för familjen - F-ordets betydelse

Hög(-)tid för familjen - F-ordets betydelse

Blogginlägg   •   Dec 22, 2016 07:00 CET

Det finns ett fult ord f-ord på svenska. Ordet förknippas med kvinnoförtryck och uppfattas som en borgerlig uppfinning, en kvarleva från ett patriarkalt förtryckarsamhälle. Familj. I denna bloggtext träder Haros ordförande, Ingvild Segersam, upp till försvar för familjen. Här finner du också EU:s innovativa, smidiga ersättning för detta känsliga ord.

Liberalerna byter namn - igen

Liberalerna byter namn - igen

Blogginlägg   •   Sep 16, 2016 09:28 CEST

...eller borde i alla fall göra det. På Liberalernas hemsida står det: "Du ska ha frihet och förutsättningar att forma ditt liv." Det borde skrivas om till: "Du ska ha frihet och förutsättningar att forma ditt liv så som Liberalerna tycker att du ska forma det" - åtminstone på familjepolitikens område.

Hur mår Moder Svea? - moderskap i dagens Sverige

Hur mår Moder Svea? - moderskap i dagens Sverige

Blogginlägg   •   Maj 29, 2016 07:00 CEST

Vad har hänt med moderskapet i Sverige sedan Moder Sveas storhetstid i början av 1900-talet? Vad firar vi egentligen på mors dag?

Barnkonventionen och tvånget i familjepolitiken

Barnkonventionen och tvånget i familjepolitiken

Blogginlägg   •   Apr 18, 2016 09:33 CEST

Man vill göra barnkonventionen till svensk lag. Men barnkonventionen rimmar illa med det tvång som barnföräldrar i Sverige känner idag, att lämna iväg sin ettåring på mer än heltid på förskola. Om barnkonventionen ska gälla fullt ut, måste föräldrar få bättre förutsättningar att ta hand om sina egna barn på det sätt de själva anser bäst för dem.

Är inte vi kvinnor?

Är inte vi kvinnor?

Blogginlägg   •   Mar 08, 2016 09:04 CET

Sluta gömma er under sängen, debattörer!

Sluta gömma er under sängen, debattörer!

Blogginlägg   •   Feb 27, 2016 15:57 CET

Våga känna frustrationen när vi stressar iväg på morgnarna, ångesten när 1-åringen gråter och inte vill lämna vår famn. Förnimma siffrorna över den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga. Upplev ilska över hur tidsbristen skaver och tär på våra nära relationer. Det är okay att vara frustrerad och inse att vi som samhälle haft fel. Men låt oss åtminstone sluta att gömma oss under sängen.

Internationella familjedagen - svensk politik med omsorg om allt annat än familjen?

Internationella familjedagen - svensk politik med omsorg om allt annat än familjen?

Blogginlägg   •   Maj 16, 2015 18:41 CEST

Igår firades FN:s Internationella Familjedag, men svensk familjepolitik tycks innehålla allt annat än just omsorg om familjen. Här fokuseras inte på att se familjen som en enhet och möjliggöra för barn och föräldrar att få tid att bygga nära, trygga relationer, utan på individualisering och tvångsfördelning av föräldraförsäkringen. Är arbete och konsumtion en hållbar grund för samhällsbygget?

Ålands socialminister säger det självklara - totalkontroversiell i Sverige

Ålands socialminister säger det självklara - totalkontroversiell i Sverige

Blogginlägg   •   Apr 18, 2015 17:18 CEST

När får Sverige en socialdemokratisk socialminister som säger detta?

Kvinnokamp och köer

Kvinnokamp och köer

Blogginlägg   •   Mar 08, 2015 11:53 CET

Kvinnorörelsen i Sverige tenderar vara som en kö. Vi ser oss själva vänta i irritation på att det skall gå snabbare. Vi positionerar oss så att vare sig systrar eller bröder kommer före. Vi är misstänksamma och avundsjuka på kön bredvid. Vi ser strukturer och inte människor. Och framför allt ser vi inte varandra, vi möts inte och sneglar med kylig blick eftersom du nog inte tillhör min kö.

Att krossa vårdnadsbidrag och fönster

Att krossa vårdnadsbidrag och fönster

Blogginlägg   •   Feb 28, 2015 14:00 CET

Ser makthavarna på barn och föräldrar som ett genialt affärskoncept, som kuggar i en lönsamhetsindustri? Men bakom de fina tillväxtkurvorna ligger högar av krossade glasskärvor. Barn och vuxna som inte orkat med stressen och hamnat i psykisk ohälsa och utanförskap. Människor behöver relationer och frihet att själva forma sina liv. Att få vara, eller inte vara människa - det är det som är frågan.

Fanatiker på Aftonbladets ledarredaktion om vårdnadsbidraget

Fanatiker på Aftonbladets ledarredaktion om vårdnadsbidraget

Blogginlägg   •   Feb 21, 2015 16:27 CET

Aftonbladets Daniel Swedin har helt missförstått syftet med vårdnadsbidraget. V-bidraget är konstruerat för barnen. Vi vet idag att inte alla barn passar i förskolemiljö, och att någon form av hemomsorg då är att föredra. Jämställdhet är viktigt, med får aldrig ske på barnens bekostnad. Barns behov kommer först. Där är Barnkonventionen tydlig. Tydlig är också okunskapen på AB:s ledarredaktion.

Solrostävlingen-eller historien om svensk familjepolitik

Solrostävlingen-eller historien om svensk familjepolitik

Blogginlägg   •   Feb 02, 2015 13:54 CET

I Sverige hade vi skapat det perfekta uppväxtklimatet. Tagit bort hotet om tistlar och ostadigt väder. Barnen planterades i grupp och växte upp i pedagogiska lokaler. Att familjen var tvungen att kommenderas lite, kändes som ett obetydligt pris jämfört med vilken skörd man skulle få. Att söndra familjen kändes ändå som acceptabelt eftersom de patriarkala maktstrukturerna samtidigt krossades.

Regeringen och barnkonventionen

Regeringen och barnkonventionen

Blogginlägg   •   Dec 01, 2014 07:00 CET

Statsminister Stefan Löfvén och minister Åsa Regnér skrev nyligen en debattartikel om Barnkonventionen och ambitionen att göra den till lag. Knappast någon förnekar vikten av att ge barn vad de behöver för att växa till sin fulla mänskliga potential. Haro har därför barnkonventionen som ett styrdokument. Men får barnen det bättre med barnkonventionen just som lag – eller kanske till och med sämre?

Professorer i pedagogik: förskolan bör inte kritiseras

Professorer i pedagogik: förskolan bör inte kritiseras

Blogginlägg   •   Jul 08, 2014 05:57 CEST

Vi har skapat en barnomsorgssituation i Sverige där vi inte har råd att ge alla barn den omsorg de behöver för sin utveckling. Detta borde bekymra både professorerna och alla oss andra. Men tyvärr verkar inte professorerna bekymra sig om barnen. De verkar mena att det är okej att barnen lider för den vuxna jämställdheten.