Skip to main content

Taggar

familjepolitik

barn och ungas psykiska hälsa

barnomsorg

valfrihet

Lär dig förstå det känsliga barnet, kvällsföreläsning Gordon Neufeld 17 okt 2018

Välkommen till en högaktuell kvällsföreläsning i Stockholm: "Lär dig förstå det känsliga barnet" De känsliga barnen dominerar bland de unga med en ökande psykisk ohälsa i Sverige. Många av dem har svårt att fungera i skola och förskola och ibland även i hemmet. Men när vi väl förstår orsakerna blir formerna för stöd och utveckling tydliga.

Undersökning klar: Vad vill Örebros partier med vårdnadsbidraget och alternativa omsorgsformer?

Haro Örebro län skickade våren 2014 ut ett antal frågor till samtliga partier i Örebro kommunfullmäktige. Frågorna gällde partiernas syn på vårdnadsbidraget, och möjligheten för föräldrar att välja andra omsorgsformer än förskola. Här är en sammanställning av svaren.

Här har vi samlat utdrag ur Platform for Action från 1995, samt FN:s barnkonvention. Platform for Action är ett dokument som antogs vid FN:s kvinnokonferens i Peking 1995, och sedan vidareutvecklades vid en uppföljande konferens i New York år 2000.

Care & Rural Women, Haros seminarium på CSW i New York 2012

Haro anordnar ett seminarium på det årliga möte som FN:s kvinnokommission anordnar i New York. Mötet samlar tusentals kvinnor från hela världen, och årets huvudtema är situationen för kvinnor på landsbygden. Det här är den flyer som inbjuder till seminariet.

MMM:s pressmeddelande om resultaten av mamma-enkäten 2011, svenska

Här hittar du den svenska versionen av det pressmeddelande som MMM skickade ut om resultaten av deras stora mamma-enkät, resultat som nu finns tillgängliga i en broschyr även på svenska. All information hittar du i pressmeddelandet.

Haros "paper" till FN:s Expert Group Meeting 1-3 juni 2011

Haro lämnade in ett så kallat "paper" till FN:s familjepolitiska expertmöte i New York i början av juni, där Jonas Himmelstrand deltog som ende svenske representant.

Jonas Himmelstrands presentation i FN

Jonas Himmelstrands presentation i FN

Dokument   •   2011-06-14 20:38 CEST

Jonas Himmelstrands presentation vid ett familjepolitiskt Expert Group Meeting i FN, New York, 1-3 juni 2011