Skip to main content

Haro stöder Lagrådet - gör inte Barnkonventionen till svensk lag

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2017 07:00 CEST

Igår kom nyheten att lagrådet på goda grunder avvisar regeringens förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Flera juridiska instanser har redan avstyrkt förslaget, bland annat eftersom formuleringarna i konventionen är för vaga för att kunna tillämpas i domstol. Barnkonventionen är ett av Haros grunddokument som vi hänvisar till när vi pratar om barn och deras rättigheter, men vi anser att den inte bör göras till svensk lag, då det bland annat skulle innebära ett massivt överförande av makt från föräldrar till staten. Här kan du läsa Haros uttalande i frågan från 2012 i dess helhet, För barnens bästa bör Barnkonventionen inte bli lag.

Läs också blogginläggen Regeringen och barnkonventionen, och Barnkonventionen och tvånget i familjepolitiken.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy