Media-no-image

Fullbokade seminarier ska kraftsamla mot cannabis

Pressmeddelanden   •   2014-04-28 08:53 CEST

Behovet är stort. Fler medvetna och samstämmiga vuxna behövs som kan förmedla kunnigt och konstruktivt motstånd mot cannabis- och/eller spicebruk. Under två halvdagar samlas runt 300 professionella för att fylla på sin kunskapsbank och träffa andra engagerade som arbetar med unga. Seminarierna vänder sig till dem som arbetar direkt med ungdomar, men också till tjänstemän i kommuner, politiker samt frivilliga organisationer och andra aktörer som arbetar mot droger.

- Vi vet av erfarenhet att många vuxna, i både professionella och privata roller, behöver stöd och verktyg för att konstruktivt kunna möta unga kring frågorna och diskussionerna om cannabis och spice. Det är också därför som fokus ligger på att förmedla det konkreta. Du ska gå därifrån och ha fått med dig något som du kan använda i ditt arbete, säger Cilla Dahl-Andersson från Hassela Helpline. 

Medverkar under seminarierna gör Amelie Andersson, socionom som har arbetat med ungdomar och missbruksproblematik sedan början av 1990-talet. Hon bedriver bland annat utbildning i narkotikafrågor till olika yrkeskategorier som möter unga människor i sitt arbete. I början av året gav Amelie ut sin första bok "Cannabis – en olycklig kärlekshistoria".

Dessutom ges en inblick i hur en missbrukande ung tänker och vilka framgångsfaktorerna kan vara för att nå fram. I anslutning till detta berättar representanter från Hassela Mentorskap, M.A.P, om hur de arbetar med unga i behandling. M.A.P (Mentorskapets Avvänjningsprogram) är en sammansättning av olika välfungerande komponenter inom Hassela Skåne samt delar av Haschavvänjningsprogrammet (Hap).

- Vår ambition är att seminariedeltagarna stärks i övertygelsen om att de både kan och behöver ta diskussionen med de unga. Vuxenvärlden har ett viktigt ansvar och samstämmighet om risker kring cannabis och spice behövs för att motverka bagatelliseringen av drogerna, avslutar Cilla Dahl-Andersson, från Hassela Helpline.

Kontakt, seminarierna: Cilla Dahl-Andersson, 070-885 91 30Hassela Helpline - 0200-220 555

Hassela Helpline är en ideell förening som arbetar brett förebyggande för att unga ska känna framtidstro, motivation och ha en positiv utveckling.

Jourrådgivningen är Sveriges enda nationella, mångspråkiga telefonjour om ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Öppen för föräldrar, syskon, kompisar och andra som är oroliga att någon ung människa är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

Jourrådgivningen nås på 0200-220 555 och via hemsidan www.hasselahelpline.se. Övrig verksamhet kontaktas på 040-600 43 40 eller via mejl info@hasselahelpline.se.Runt 300 personer har anmält sig till två kostnadsfria seminarium som Hassela Helpline bjuder in till i Malmö den 29 april och den 7 maj. Syftet med seminarierna är att motverka bagatelliseringen av cannabis och att ge konkreta verktyg och argument till dem som i sitt arbete möter unga.

Läs vidare »
Sfyb6ivrdsgpx1aqngp3

529 dog av narkotikamissbruk 2012, ljusmanifestation på Gustav Adolfs torg hedrar deras minne

Pressmeddelanden   •   2013-10-31 13:30 CET

Fredag den 1 november, klockan 18-20 hålls en ljusmanifestation till minne av narkotikans offer på Kungalunden, Gustav Adolfs torg i Malmö. Ljusmanifestationer anordnas för 17:e året i rad runt om i landet för att minnas de hundratals människor som varje år dör till följd av sitt narkotikamissbruk och för att stödja de anhöriga som drabbas.

Fb6hgh1wsfgz7yeoygy7

Ungdomsrörelse trygghetsvandrar under Malmöfestivalen

Pressmeddelanden   •   2013-08-16 07:50 CEST

Hassela Ungdomsrörelse och Hassela Movement kommer att trygghetsvandra under Malmöfestivalen. Syftet med vandringen är att skapa en trygg social stämning bland unga besökande under festivalen. Fredag och lördag vandrar ungdomsrörelsen kl. 19-02, övriga dagar kl. 17-24.

Knifzltr7s6zbgmfrsidzq

Valborg, joint eller fylla?

Pressmeddelanden   •   2013-04-29 07:30 CEST

Valborg är en av årets stora helger för festande bland ungdomar. Blir det en joint eller en fylla? Konsekvenserna och efterdyningarna kan bli besvärliga. Hassela Helpline utökar öppettiderna under Valborg. Under Valborg som kommer telefonjouren och chatten vara öppen kl 10.00-01.00 samt 10-21 på första maj.

Xrlybkw4thv8ykqtafow

Cannabis i den fria marknadspolitiken

Pressmeddelanden   •   2013-02-07 08:00 CET

Alla som vill kan enkelt hitta informationen att det idag finns vetenskaplige belägg för att cannabis försämrar de kognitiva förmågorna, förändrar beteendet och försämrar hjärnans transformation från ungdomshjärna till vuxenhjärna. Samtidigt produceras och publiceras allt fler artiklar, filmer och TV-serier som är liberala. Vilka vinner på att legalisera cannabis? De som vill ha loja ungdomar?

A5tg0ixewfqpsuucsjdq

Julklappen öppnas: Självtest för cannabisbrukare

Pressmeddelanden   •   2012-12-23 23:59 CET

Självtestet för cannabisbrukare finns nu tillgängligt på webben. Testet är ett resultat av samarbetet mellan Rådgivningsbyrån och Hassela Helpline. Efter att ha svarat på ett antal konkreta frågor med svarsalternativ ger testet ett omedelbart svar. Svaret innehåller information och indikationer som kan vara värdefulla för cannabisbrukaren att reflektera över.

A5tg0ixewfqpsuucsjdq

Årets Julklapp till cannabisbrukare

Pressmeddelanden   •   2012-12-21 12:10 CET

Rådgivningsbyrån i Lund lanserar i samarbete med Hassela Helpline i Malmö ett självtest som även i de tidiga faserna av cannabisbruk uppmärksammar brukaren på förändringar och försämrade funktioner i hjärnan. Testet ger cannabisbrukaren en korrekt, nyanserad och tydlig bild av effekterna samt beskrivning av vad ett fortsatt bruk kan leda till. I syfte att motivera självreflektion.

Zbjc36oznk2av5lutb0ueq

Cannabis förrädiska effekter synliggörs

Pressmeddelanden   •   2012-12-13 08:10 CET

Rådgivningsbyrån i Lund lanserar i samarbete med Hassela Helpline i Malmö en självhjälpstest som även i de tidiga faserna av cannabisbruk uppmärksammar brukaren på förändringar och försämrade funktioner. Vi har idag denna kunskap mycket tack vare Rådgivningsbyrån i Lund som i flera decennier forskat om cannabis samtidigt som de behandlat cannabismissbruk och utvecklat metoderna för detta.

Media-no-image

Från arbetslös till förebild

Pressmeddelanden   •   2012-12-04 07:30 CET

På programmet står också en workshop i relationsskapande som de nyblivna coacherna leder utifrån sina erfarenheter. Coacherna har under sin praktikperiod kommit i kontakt med ca 2500 elever, varit på åtta skolor, två ideella föreningar samt ett boende för ensamkommande barn.

 –        Vi vill visa att med relation, engagemang, solidaritet och förebildarskap kan vi skapa en tryggare social miljö för våra städers ungdomar, säger Michael Popoola från Hassela Movement.

 Hittills har 35 unga vuxna fått en grundutbildning på åtta veckor med efterföljande praktik. De har gått från att vara arbetslösa till att snart vara färdiga barn- och ungdomscoacher med ett nytt nätverk och viktiga lärdomar i bagaget. Med ett brinnande engagemang är de nu redo att göra entré på arbetsmarknaden.

 –        Arbetslösheten bland unga vuxna är ett problem, den sociala tryggheten för ungdomar är ett problem, att inte ungdomar vet sina rättigheter är ett problem. Vi vill flytta fokus från problem till lösningen, säger och Daniel Diaz från Hassela Movement.

Seminariet äger rum den 4 december kl. 13-16.30, Spiritus Mundi, Mäster Johansgatan i Malmö. Inbjudna är lärare, socialarbetare, kuratorer, poliser, studie- och yrkesvägledare med flera. Runt 80 personer har anmält sig. 

Hassela Helpline - 0200-220 555

Sveriges enda nationella, mångspråkiga telefonjour om ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Öppen för föräldrar, syskon, kompisar och andra som är oroliga att någon ung människa är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

Hassela Helpline nås på 0200-220 555 och www.hasselahelpline.se

info@hasselahelpline.se.

Idag samlas runt 80 personer på Spiritus Mundi i Malmö för ett seminarium där ungt socialt arbete presenteras i ny skepnad. Hassela Movement, som finansieras av Europeiska Socialfonden, är ett arbetsmarknadsprojekt med fokus på att utbilda unga vuxna till Barn- och ungdomscoacher.

Läs vidare »
Zbjc36oznk2av5lutb0ueq

Nollvisionen för drogmissbruk urholkas

Pressmeddelanden   •   2012-11-16 12:00 CET

Kofi Annan och The UK Drug Policy Commission i England rekommenderar att avkriminalisera Cannabis. Delstaterna Colorado och Washington röstade för legalisering av Cannabis. Detta sker samtidigt som den medicinska och neurologiska vetenskapen bekräftar och dokumenterar tydlig nedsättning av hjärnans kognitiva funktioner vid cannabisbruk. Hur går detta ihop?

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Övergripande: Hassela Helpline och Förbundet Hassela Solidaritet
  • sumeevsantnne.johavauqnsson@ksemqzuwhassmohzelasrxkahqnebuio.srhe
  • 040-600 43 42
Kontakta Susanne Johansson på 040-600 43 42 eller via mejl susanne.johansson(a)hasselahelpline.se

Om Hassela Helpline

Hassela Helpline - om ungdomar i riskzonen

Sveriges enda nationella, mångspråkiga telefonjour om ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Öppen för föräldrar, syskon, kompisar och andra som är oroliga att någon ung människa är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

Hassela Helpline nås på 0200-220 555, info@hasselahelpline.se,
se öppettider på www.hasselahelpline.se

Adress

  • Hassela Helpline
  • Jörgen Ankersgatan 12
  • 211 45 Malmö
  • Vår hemsida

Länkar