Skip to main content

Havets Hus har instiftat ett vetenskapligt inspirationsråd

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2013 15:00 CEST

Havets Hus mission är att lära och väcka intresse hos nuvarande och kommande generationer om livet i havet och dess betydelse genom att ta tillvara på tidigare generationers kunskap och bygga på vetenskap och innovationer. Visionen är att Havets Hus ska vara ledande avseende kunskapsbildning om havet med fokus på Västerhavet genom att erbjuda upplevelsebaserad inlärning, ha roligt tillsammans, ständigt utvecklas och inspireras och lära av forskningen. Det är skälen till att Havets Hus nu har instiftat ett vetenskapligt inspirationsråd bestående av personer som kan bidra med idéer och kunskap från forsknings- och utbildningsvärlden.

Rådet består av 2-4 externa forskare samt en representant från Havets Hus styrelse. Möten sker 1-2 gånger per termin och gäller aktuella frågor, ex; Havets Hus utvecklingsprojekt eller egna idéer hur Havets Hus verksamhet kan utvecklas.

Havets Hus vetenskapliga inspirationsråd kommer att utökas med ytterligare en medlem och består i dag av följande medlemmar:

Géraldine Fauville är utbildad inom både marinbiologi och pedagogik. Det senare med tonvikt på kommunikation och IT. Hon är en av grundarna av European Marine Science Educator Association (EMSEA) och dessutom mycket aktiv inom ”havsnedskräpningsrörelsen” (ocean literacy) på Europanivå. Just nu leder hon två projekt som utvecklar digitala verktyg för miljö- och marinundervisning för gymnasieskolor.

Susanne Eriksson är docent i Marin Ekologi vid Göteborgs Universitet. Hon har arbetat på Lovéncentret Kristineberg sedan 20 år och vill stimulera alla att upptäcka livet under ytan. Hon är särskilt intresserad av kräftdjur och andra djur som gräver i lerbotten. Just nu forskar hon mest inom ämnet ekofysiologi och då med särskilt fokus på stressanpassningar i kräftdjur.

Susanne Baden är professor i marin ekologi och ekofysiologi. Hon tog sin examen vid Köpenhamns universitet men har de senaste 30 åren varit knuten till Göteborgs Universitet, Lovéncentret Kristineberg. Där forskar hon om hur olika stressfaktorer påverkar ekosystemen. Susanne har jobbat mycket med hur överfiske, övergödning, klimatförändringar och främmande arter påverkar de marina livsmiljöerna. Ofta med ålgräsängar och dess invånare som modell.

Ansvarig för arbetet med Havets Hus vetenskapliga inspirationsråd är akvariechef Emma Nohrén.


Havets Hus i Lysekil AB

Havets Hus är ett havsvattenakvarium som visar och berättar om livet i Västerhavet. Det är ett av Bohusläns populäraste besöksmål med runt 80 000 besökare årligen.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera