Skip to main content

Isabella Lövin invigningstalar i Havets Hus

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2011 11:49 CEST

Lördagen den 21 maj inviger EU-parlamentarikern Isabella Lövin en ny utställning på Havets Hus i Lysekil. Utställningen berättar om det myller av liv som finns i våra hav men som också i vissa fall är på väg att försvinna. Samtidigt publicerar  ArtDatabanken en ny volym om hajar, rockor och manteldjur  i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.

På Havets Hus visas livet i Västerhavet. Runt 100 arter finns att se och även några att känna på i klappakvarier. Färden börjar vid strandområdet och fortsätter genom Västerhavets olika miljöer ända ner till de djupa bottnarna. Precis i början av akvariet har ArtDatabanken nu skapat en spännande utställning Havet –  vår skattkammare, riktad till både stora och små. Här får man lära sig mer om det okända djurlivet under ytan samt det arbete som pågår inom Svenska artprojektet med att kartlägga och tillgängliggöra den marina mångfalden. Under invigningsdagen medverkar flera artexperter. De kan svara på frågor om hajar och andra hotade fiskar samt övriga marina djur.

EU-parlamentarikern Isabella Lövin ska tala om hajarnas utsatthet och EU:s hajfeningsdirektiv. Hon är för många känd genom boken Tyst hav – jakten på den sista matfisken. För den fick Isabella Stora Journalistpriset 2007 i kategorin Årets berättare. Motiveringen löd: ”För hennes chockerande berättelse om vad människan gör med havet, och till vilket pris.” 

Program 21 maj 2011
10.00  Utställningen ”Havet - vår skattkammare”
Johan Bodegård Chef för ArtDatabanken SLU presenterar utställningen
Malin Strand presenterar den nya Nationalnyckelvolymen Ryggsträngsdjur: Lansettfiskar–broskfiskar Chordata: Branchiostomatidae–Chondrichtyes

10.30  Invigningstal och invigning
Isabella Lövin talar om hajarnas utsatthet och EU:s hajfeningsdirektiv.

13.00  Föredrag, aktiviteter och gästguidningar kopplade till utställningen.
Under eftermiddagen finns ArtDatabankens representanter på plats tillsammans med Fiskeriverkets hajexpert Charlott Stenberg, och du har möjlighet att ställa frågor till oss eller få en guidad tur i utställningen. Därtill visar illustratören Helena Samuelsson hur man målar djur för barn och vuxna.

13.00 – ”Vill du bli en fena på arter? Hajar och sjöpungar i Nationalnyckeln!” Malin Strand

13.30 - Helena Samuelsson visar djur & illustrationer, ritar med barn och ansiktsmålar

14.00 – ”Rödlistade fiskar – vilka och varför?” Mikael Svensson från ArtDatabanken

14.30 – ”Vad görs i Sverige för att skydda hajar” Charlott Stenberg från Fiskeriverket 

Bilder finns på Havets Hus hemsida www.havetshus.se under rubriken Press.

Fakta:
Om Isabella Lövin
Isabella Lövin är journalist och författare som sedan 2009 är EU-parlamentariker för Miljöpartiet de Gröna. Läs mer om Isabella Lövin http://isabellalovin.com/

Om Havets Hus
Havets Hus visar livet i Västerhavet, i huvudsak Skagerrak och Kattegatt. Över 100 djurarter finns i ca 40 akvarier varav ett tunnelakvarium som besökarna kan gå igenom. Många aktiviteter pågår under året som över 80 000 gäster tar del av. Bland annat märks och släpps egenuppfödda småfläckiga rödhajar ut i det fria varje sommar för att bidra till mer kunskap om arten. Havets Hus öppnade 1993 ägs av Lysekil Stadshus AB och som i sin tur ägs av Lysekils kommun. Läs mer om Havets Hus: www.havetshus.se

Om ArtDatabanken SLU
ArtDatabanken arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige. Vi samlar in, utvärderar och lagrar information om Sveriges vilda växter, svampar och djur. Utifrån denna kunskap tas den nationella rödlistan fram. ArtDatabanken bevakar status för arter och naturtyper som är prioriterade inom EU. Hos ArtDatabanken drivs även Svenska artprojektet, inklusive bokverket Nationalnyckeln. ArtDatabanken är en del av SLU och en viktig länk mellan forskare, naturvårdare och allmänheten.

Rödlista 2010 
Hur går det för arter som vargen, torsken och tornseglaren? Rödlistan är en redovisning av hur det går för Sveriges arter. Rödlistan tar upp vilka djur och växter som riskerar att försvinna från Sverige och varför de är hotade.

Svenska artprojektet och Nationalnyckeln
År 2002 fick ArtDatabanken uppdraget från riksdagen att kartlägga landets hela fauna och flora av flercelliga arter, genom inventeringar, taxonomisk utforskning av dåligt kända organismgrupper och framtagande av bestämningshandböcker. I satsningen ingår också ett omfattande stöd till de svenska biologiska museerna. Syftet är att göra kunskapen om de svenska arterna tillgänglig för svenska folket. Svenska artprojektet står på tre stadiga ben:

- Inventering av i första hand dåligt kända organismgrupper.
- Taxonomisk forskning om dåligt kända arter. Taxonomi är den forskningsgren som beskriver arterna och hur de är släkt med varandra.
- Det populärvetenskapliga referensverket "Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna".

Sveriges lantbruksuniversitet SLU
SLU har en tydlig samhällsroll. Universitetet ansvarar för forskning och utbildning
inom biologiska naturresurser och biologisk produktion samt är en innovativ partner för de gröna näringarna.

Läs mer om ArtDatabanken www.slu.se/artdatabanken


 

Kontakta för mer information om:

Isabella Lövin
Axel Naver
Press Officer for MEP Isabella Lövin
mobile phone: +32 491 73 95 56
axel.naver@europarl.europa.eu

Havets Hus
För mer information, bilder etc:
Emma Nohren, Marinbiolog på Havets Hus
+46 (0)523-66 81 64
emma.nohren@havetshus.se

ArtDatabanken, Nationalnyckeln, Rödlista och SLU
Anna Karlsson, marinbiolog
tfn: +46-(0)18 67 26 57
mobil: 0709 42 93 06

Malin Strand, marin samordnare Nationalnyckeln
ArtDatabanken, SLU
tfn:+46(0)526 68669

Johan Samuelsson, informationsansvarig
ArtDatabanken, SLU
tfn: +46-(0)18 67 34 09

Havets Hus i Lysekil AB

Havets Hus öppnade sommaren 1993. Verksamheten organiserades som egen förvaltning under kommunstyrelsen. År 2005 övergick verksamheten till det kommunägda bolaget ”Havets Hus i Lysekil AB”. Havets Hus i Lysekil AB ägs av Lysekil Stadshus AB som i sin tur ägs av Lysekils kommun. Bolaget driver publikt havsakvarium i Lysekils kommun med verksamhet som har en naturlig anknytning därtill. Ändamålet är att visa och lära om den marina världens djurliv och förhållanden, främst med inriktning på närområdet   Västerhavet, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vända sig till olika besökskategorier såsom skolelever samt aktivt medverka i marknadsföring och turismutveckling för Lysekils kommun.

Om akvariet

Havet och dess djurliv väcker beundran och förundran hos många människor. Vissa djur har vackra färger, andra byter kön och någon har tänder i magen. På Havets Hus finns över 100 fascinerande arter, från småfläckig rödhaj till död mans hand. Alla hemmahörande eller på besök i Västerhavet.

Akvariet erbjuder många spännande upplevelser. Färden börjar vid strandområdet och fortsätter genom Västerhavets olika miljöer ända ner till de djupa bottnarna. Känn på sjöstjärnor och eremitkräftor i klappakvarier, lär lekfullt på Havets Hus strandskola, inspireras av en guidad tur, se dykare som matar djuren och delta i olika temadagar. Utbudet av aktiviteter varierar under året.

Inom Havets Hus finns sammanlagt 40 akvarier. Från det största, tunnelakvariet som innehåller 140.000 liter saltvatten, till de minsta som rymmer 70 liter. I tunnelakvariet går Du torrskodd, omgiven av vatten, bland pigghaj, torskar, havsålar m.fl.

Vattnet till Havets Hus tas in kontinuerligt från Gullmarsfjorden på 32 meters djup. Saltvattnet, 30 -33 promille, är här av mycket god kvalité. Det vill säga med god syresättning och fritt från föroreningar. Detta är en förutsättning för att fiskarna och djuren skall må väl.

Havets Hus bedriver också uppfödning, märkning och utsättning av rödlistade småfläckig rödhaj (pga kunskapsbrist) samt är med i ett forskningsprojekt kring återetablering av stationär torsk i fjordarna på västkusten.

På Havets Hus hemsida www.havetshus.se, finns årsredovisning att ladda ner under fliken dokument och protokoll.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera