Skip to main content

Pirater har intagit Havets Hus

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 11:50 CEST

Djuren från Västerhavet har fått sällskap av forna tiders kapare längs Bohuskusten. Varje lördag i oktober och varje dag under höstlovet kommer de på besök till Havets Hus. I akvariet finns lämningar från deras framfart och alla barn får gå på skattjakt.

För bara ett par hundra år sedan förekom sjöröveri på västkusten även om de mest kända var verksamma i början av 1700-talet, Lars och Ingela Gathenhielm. Karl XII utfärdade det kaparbrev som gav dem rätt att plundra skepp. Över 80 stycken ska Lars ha kapat under sin levnad, en verksamhet som han fru Ingela fortsatte med. Lars kallas även Lasse i Gatan.

Havets Hus egna pirat kommer under höstlovet berätta lite om dessa historiska kapare samt även slå hål på myter om pirater och sjörövare. Aktiviteterna genomförs tillammans med projektet ”Upplevelsecenter” i Lysekil vars mål är att levandegöra historia och kulturarv genom spännande upplevelser.

På Havets Hus visas Västerhavets djurliv. Färden börjar vid strandområdet och fortsätter genom Västerhavets olika miljöer ända ner till de djupa bottnarna. Känn på sjöstjärnor och eremitkräftor i klappakvarier eller inspireras av en guidad tur.

Program 2/10-7/11 2010.
Utöver ordinarie dagsprogram, se Havets Hus hemsida, sker även följande aktiviteter:
Lördagarna 2, 16 & 23 oktober
kl.12.00 Pirat dyker upp i teatern

Lördagarna 9 & 30 oktober
kl 14.30 Pirat dyker upp i teatern (Filmvisningen utgår)

Dagligen 1 - 7 november
kl.12.00 Pirat dyker upp i teatern

Mer information

www.havetshus.se

Havets Hus ligger i Lysekil, bland annat känt för friluftsliv och konservindustri. Med Sveriges bästa dykning och klättring i närområdet, fina hamnar för båtburna och Bohusläns vackra granitklippor. 
Läs mer om Lysekil på http://www1.vastsverige.com eller www.lysekil.se

För bokning av pressbesök:
Maria Jämting, VD Havets Hus
0523-668166
0705-216530
maria.jamting@havetshus.se

Mer information om havets djur:
Emma Nohren, Marinbiolog Havets Hus
0523-668164
emma.nohren@havetshus.se
 
Mer information om Havets Hus djur samt bilder kontakta:
Roger Jansson, akvarietekniker och fotograf på Havets Hus
0523-668162

Mer information om upplevelsecenter
Inom Lysekils kommun planeras för utveckling av ett Marint Upplevelsecenter som syftar till att genom ökad samverkan mellan olika aktörer i Lysekil med omnejd skapa en reseanledning och en mötesplats med fokus på upplevelser kopplade till havet, dess historia och framtid, för boende och tillresta besökare.

Projektet Marint Upplevelsecenter ingår i EU-projektet IKON som är ett Interreg IV A projekt med medverkande parter i Danmark, Sverige och Norge. Inom IKON samverkar Lysekils kommun med parter i Bohuslän och Vestregionen i Norge under rubriken "Havet som förenar". IKON- Interregionalt KulturOplevelses Networks syfte är att stärka besöksnäringen genom att tillgängliggöra, levandegöra och utveckla vår natur- och kulturturism och verka för en helårsbaseras turismnäring. Projektet pågår fram till 2012-05-31.

För frågor om Upplevelsecenter
Cia Lantz
0703-40 43 72
cia.lantz@lysekil.se

Havets Hus i Lysekil AB

Havets Hus öppnade sommaren 1993. Verksamheten organiserades som egen förvaltning under kommunstyrelsen. År 2005 övergick verksamheten till det kommunägda bolaget ”Havets Hus i Lysekil AB”. Havets Hus i Lysekil AB ägs av Lysekil Stadshus AB som i sin tur ägs av Lysekils kommun. Bolaget driver publikt havsakvarium i Lysekils kommun med verksamhet som har en naturlig anknytning därtill. Ändamålet är att visa och lära om den marina världens djurliv och förhållanden, främst med inriktning på närområdet   Västerhavet, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vända sig till olika besökskategorier såsom skolelever samt aktivt medverka i marknadsföring och turismutveckling för Lysekils kommun.

Om akvariet

Havet och dess djurliv väcker beundran och förundran hos många människor. Vissa djur har vackra färger, andra byter kön och någon har tänder i magen. På Havets Hus finns över 100 fascinerande arter, från småfläckig rödhaj till död mans hand. Alla hemmahörande eller på besök i Västerhavet.

Akvariet erbjuder många spännande upplevelser. Färden börjar vid strandområdet och fortsätter genom Västerhavets olika miljöer ända ner till de djupa bottnarna. Känn på sjöstjärnor och eremitkräftor i klappakvarier, lär lekfullt på Havets Hus strandskola, inspireras av en guidad tur, se dykare som matar djuren och delta i olika temadagar. Utbudet av aktiviteter varierar under året.

Inom Havets Hus finns sammanlagt 40 akvarier. Från det största, tunnelakvariet som innehåller 140.000 liter saltvatten, till de minsta som rymmer 70 liter. I tunnelakvariet går Du torrskodd, omgiven av vatten, bland pigghaj, torskar, havsålar m.fl.

Vattnet till Havets Hus tas in kontinuerligt från Gullmarsfjorden på 32 meters djup. Saltvattnet, 30 -33 promille, är här av mycket god kvalité. Det vill säga med god syresättning och fritt från föroreningar. Detta är en förutsättning för att fiskarna och djuren skall må väl.

Havets Hus bedriver också uppfödning, märkning och utsättning av rödlistade småfläckig rödhaj (pga kunskapsbrist) samt är med i ett forskningsprojekt kring återetablering av stationär torsk i fjordarna på västkusten.

På Havets Hus hemsida www.havetshus.se, finns årsredovisning att ladda ner under fliken dokument och protokoll.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera