Skip to main content

Anneli Harlén

utredare, enheten för vattenförvaltning - Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Internationell vattenförvaltning, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Kemisk status, Åtgärdsprogram för vattenförvaltning, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning

Kontaktperson

Anneli Harlén
Utredare
Vattenförvaltningsenheten
Planeringsavdelningen

Tel: 010-698 61 37
Mobil: 070-583 03 14
E-post: anneli.harlen@havochvatten.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera