Skip to main content

Berit Pettersson

chef, havsplaneringsenheten - Åtgärdsprogram, Havsmiljödirektivet, Havsmiljöförordningen, havsplan Bottniska viken

Kontaktperson

  • berit.pettersson@havochvatten.se
  • 010-698 60 15, 070-213 89 03

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera