Skip to main content

Kontaktpersoner

 • utredare, nternationella enheten
 • Samarbete med Sydostasien, Tonfisk, Svarta havet och Medelhavet, EU:s fiskeavtal med Ryssland, Förvaltningsplaner för lax och ål
 • pehltengr.tefudwnewzgasyrdai@hqaavumocuyhvldatwcteorn.tpsecy
 • Tel: 010-698 61 46, Mobil: 070-689 93 25

 • utredare, enheten för havsplanering och maritima frågor,
 • jofjacpoimdz.jriohxkanxkneulssgkonbm@hpaavlhocyuhvzoatxetemzn.ynsecy
 • tfn 010-698 61 51, mobil 070-253 03 81, e-post

 • utredare, Enheten för miljöprövning och miljötillsyn
 • asiea.jvgurannjmarqmssrgonfu@hraavekocyihvvcatmiteqhn.acsejj
 • 010-698 60 35, 076-538 60 35

 • Utredare, Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning
 • chxeriejstcdinhua.xvhautllnbstmrrosrm@jshajovohnchjuvawtttwgenfm.smieqg
 • Tel: 010-698 69 65, Mobil: 076-538 60 65

 • Utredare
 • Enheten för biologisk mångfald
 • erchikbm.tjeortpnbcclohom@lchagovorechievawutthdenat.sryekw
 • 010-698 60 92
 • 076-538 60 92
Erik jobbar bland annat med Limniskt områdesskydd, Uppföljning i skyddade områden, och Ramsar.

 • utredare, Havs- och vattenmiljöenheten
 • Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Internationell vattenförvaltning, Miljökvalitetsnormer, Övervakningsprogram för vattenförvaltning, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Rapportering av vattenförvaltningen
 • anhqn-fmkamuriwnn.ohthymorttenuc@hyjavioocrhhvosaturteson.dvseih
 • Tel: 010-698 60 78 Mobil: 076-538 60 78

 • chef, tillståndsenheten
 • pazwtrmyikbu.psferzassefongi@hcnavbvockxhvmoattltenhn.rrsest
 • Tel: 010-698 61 56, Mobil: 070-347 03 36

 • utredare, Enheten för miljöprövning och miljötillsyn
 • Tillsynsvägledning; enskilda avlopp, små avlopp, vattenskyddsområde, vattentäkt
 • asdua.mggulrnnvjarvpssvwonyq@hgtavzvoceehvxwatmptexfn.qtseag
 • Tel: 010-698 60 35, Mobil: 076-538 60 35

 • utredare, enheten för fiskereglering
 • Kuststatsförhandlingar, Integrering fiske och miljö, Småsklaigt fiske, inkl. säl och skarv, Gemensamma fiskeripolitiken, GFP - reformen
 • E-hrpothstyr: gkkaferiyin.fqbjmgerspneebr@ikhabfvofmchwfvavattpkensy.sfsefq
 • Tel: 010-698 62 01 Mobil: 070-615 63 30

 • utredare, enheten för fiskereglering
 • stncigpu.techopdrnhyqvpqismkt@eyhadnvozichjavasdttbpentf.sdeeez
 • Tel: 010-698 6265 Mobil: 070-625 75 67