Skip to main content

Dokument

LOVA-bidrag till länsstyrelser 2019

LOVA-bidrag till länsstyrelser 2019

Dokument   •   2019-02-13 07:30 CET

Hjälp till att namnge ny storsatsning  mot övergödning i sjöar och hav!

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, Jordbruksverket, de fem vattenmyndigheterna, länsstyrelsen och Lantbrukarnas riksförbund, LRF, samarbetar i ny stor satsning mot övergödning. Nu bjuder vi in till en namntävling.

Tre myndigheter får gemensamt uppdrag: Nationell plan för vattenkraften viktig för att skapa balans mellan miljö och energi
Karta pilotområden. Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning
Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning
Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning
Dykundersökningar av vraket Skytteren

Dykundersökningar av vraket Skytteren

Dokument   •   2018-10-04 13:21 CEST

Fakta och nyheter om ålgräs på västkusten

Rapporterna har även försökt att samla den kunskap som finns om ålgäsets ekologi, hot och rättsliga skydd i Sverige, samt analyserat dagens förvaltning av ålgräsängar. Rapporterna fokuserar på utvecklingen på västkusten. Här har vi samlat några fakta och nyheter från rapporterna.

Ny rapport om havet: Mer vildlax i Bottenviken men ålgräset minskar i Västerhavet
Utdrag ur de observationer som lämnats in till Havs- och vattenmyndigheten om situationen i Hanöbukten under 2015