Headlight förvärvar C.A.G Mälardalen

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2018 12:32 CEST

Headlight förvärvar C.A.G Mälardalen som är en del av C.A.G koncernen. Genom förvärvet stärker Headlight sin position i Västerås och östra Mälardalen. C.A.G Mälardalen omsatte år 2017 36,2 MSEK och har 21 medarbetare. Headlight är idag ett av dom ledande konsultföretagen i mellansverige med kontor i Örebro, Borlänge, Västerås och Stockholm.

Tillökning i den digitala familjen

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 08:38 CEST

Vi lanserar nu ett nytt bolag, Relight, för att utmana det ineffektiva, monotona och krångliga. Det som ofta står i vägen för att människor skall kunna fokusera på det som är viktigt, värdefullt och inspirerande. Som svensk partner till K2, med en världsledande digitaliseringsplattform, skall bolaget utveckla digitala processlösningar som ger snabba effekter direkt i verksamheten

Mälarenergi tecknar ramavtal med Headlight

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 14:27 CEST

Under våren genomförde Mälarenergi en upphandling avseende it-konsulttjänster. Den är nu klar och ramavtal tecknas med Headlight inom områdena grafisk formgivning och gränssnittsprogrammering, systemutveckling och integration.

Stort fokus i utvärdering lades på anbudsgivarnas erfarenhet och kompetens. Detta säkerställdes genom CV och referenser på konsultnivå. ”Det är väldigt roligt att få bekräftat det vi redan vet, att Headlights konsulter håller högsta klass” säger Johan Mangnäs, affärsområdeschef för Digitala Tjänster. "Headlight och Mälarenergi har samarbetat sedan många år. Därför är det extra kul att vi får fortsatt förtroende att jobba vidare", fortsätter Johan. 

Avtalet som startar i september gäller för ett år i taget med möjlighet till förlängning upp till tre år. Detta innebär att vi kan fortsätta att utöka verksamheten i Mälardalen, avslutar Johan

Headlight är en framgångsrik partner för it-intensiva företag och offentlig verksamhet. Kännetecknande för oss är viljan att gå långt för att sätta oss in i och förstå kundens verksamhet och behov. Oavsett om vi anlitas som rådgivare eller konsult på kortare eller längre tid.

Rudbecksgatan 7, 702 11 Örebro, Metallverksgatan 6, 721 30 Västerås, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge

Telefon: 019-270 270 Mejl: Info@headlight.se Hemsida: www.headlight.se

Läs vidare »

Headlight tecknar samarbetsavtal med fönstertillverkaren Svenska Fönster

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 23:19 CEST

Avtalet omfattar möjligheter för samverkan i flera digitaliseringsinitiativ varav det första inleds med omedelbar verkan. Svenska Fönster har ambitionen att förstärka samverkan med leverantörerna, en ambition som Headlight kommer att stödja genom olika konsultinsatser. Headlight har sedan tidigare bistått med utveckling av Svenska Fönsters kundinteraktion genom appen Fönstra, ett arbete som sannolikt kommer fördjupas.

- ”Vi är glada för förtroendet vi fått och ser fram emot flera spännande initiativ under kommande år”, säger Johan Mangnäs, affärsområdeschef på Headlight

För mer information om svenska fönster se: https://svenskafonster.se

Headlight AB grundades 2001 och är ett privat bolag som under en stark tillväxt etablerat sig som en IT-partner till framgångsrika företag och myndigheter.

Vi utvecklar våra kunders affär och verksamhet genom kombinationen av hög teknisk kompetens och god verksamhetsförståelse. Det gör vi genom att erbjuda IT- och ledningsspecialister, helhetsåtaganden och modern förvaltning. Verksamheten baseras på ett helhetskoncept för digitalisering och vi hjälper våra kunder hela vägen, från strategi och ledning till utveckling och förvaltning.

Vår verksamhet utgår från våra kontor i Örebro, Västerås, Borlänge och Stockholm. Våra kunder har som regel en regional anknytning men också ett globalt perspektiv där uppdragen ofta utförs i en internationell miljö. Vi växer organiskt och satsar på säljdriven tillväxt med bibehållen lönsamhet. Läs mer på www.headlight.se

Headlight har tecknat ett samarbetsavtal med Svenska Fönster AB, en av Sveriges ledande fönstertillverkare. Svenska Fönster ingår i koncernen Dovista som är etablerat i sju europeiska länder.

Läs vidare »

SCB tecknar ramavtal med Headlight

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2017 09:54 CEST

- För oss på Headlight innebär ett ramavtal med SCB att vi får en bra plattform att arbeta vidare på och det stärker oss ytterligare som partner till offentlig verksamhet i regionen, säger P-O Rosén, affärsområdeschef på Headlight.

Avtalet kommer att innebära en kraftig tillväxt för Headlight, som nu söker aktivt efter bland annat systemutvecklare, projektledare och verksamhetsutvecklare.

- Headlight har arbetat tillsammans med SCB i 4 år. Att nu få möjligheten att arbeta vidare framöver är helt i linje med vår ambition att jobba nära och långsiktigt med våra kunder. SCB:s flytt från Stockholm till Örebro, där vi har vårt huvudkontor, ger oss också goda möjligheter att utöka det samarbetet, säger P-O Rosén.

Det nya ramavtalet med SCB avser IT-tjänster inom systemutveckling, arkitektur, projektledning, test och kravhantering. Det handlar om uppdrag både i den löpande verksamheten och inom olika projekt. Ramavtalet, som tecknas med ett antal leverantörer, beräknas omsätta totalt runt 30 miljoner kronor per år. Det löper på fyra år med start vid årsskiftet 2017/2018.

P-O Rosén, affärsområdeschef Headlight och avtalsansvarig. 070-666 86 65

Det privata IT-bolaget Headlight AB, grundat 2001, erbjuder IT- och ledningsspecialister, helhetsåtaganden och modern förvaltning. Verksamheten baseras på ett helhetskoncept för digitalisering där hög teknisk kompetens kombineras med god verksamhetsförståelse. Headlight har i dag ett 70-tal anställda vid kontor i Örebro, Västerås, Borlänge och Stockholm.

Telefon: 019-270 270 Mail: Info@headlight.se Web: www.headlight.se

Det Örebrobaserade IT-företaget Headlight har vunnit ett fyraårigt ramavtal med SCB. Kvalitet på tidigare utförda tjänster var en viktig faktor när SCB valde Headlight.

Läs vidare »

Headlight blir Solution Partner för Hansoft Technologies AB

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 09:48 CEST

Hansoft Technologies AB, den Uppsala-baserade tillverkaren av det framgångsrika, agila, projekt- och produktledningsverktyget Hansoft, ingår ett Solution Partner-avtal med Headlight AB.

Ny affärsområdeschef för Digitala tjänster

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2016 16:23 CET

Headlight växer inom Digitala tjänster


– Som ett led i Headlights fortsatta tillväxt inom Digitala tjänster anställs Johan Mangnäs som ny ansvarig för affärsområdet. Johan som har en bakgrund och erfarenheter från förändringsledning, managementkonsulting och komplex tjänsteförsäljning kommer att ansvara för att utveckla verksamheten.

Inom Digitala tjänster levererar Headlight e-tjänster, intranät, mobila lösningar, dokument- och ärendehantering samt automatisering och effektivisering av processer och arbetsflöden.


– Nu växlar vi upp ytterligare på Headlight och behöver därför anställa fler experter, konstaterar Jan Löwdahl. Under 2016 kommer vi att rekrytera fyra-fem konsulter till vår verksamhet inom Digitala tjänster.


Headlight AB grundades 2001 och har haft en stark tillväxt. Idag finns företaget i Örebro, Västerås, Borlänge och Stockholm och bygger sin verksamhet på IT-utveckling enligt ett helhetskoncept.


– Vi har en ambition att vara starka på den regionala marknaden i mellansverige, och det finns många spännande och intressanta kunder i vår närmiljö. Närheten ger oss också möjlighet till snabbfotad och tät, personlig kontakt med våra kunder, säger Jan Löwdahl.För mer information, ring:


Johan Mangnäs, Affärsområdeschef Digitala tjänster Headlight

070 – 602 45 44


Jan Löwdahl, VD Headlight

073 – 398 22 59

Headlight är en framgångsrik partner för it-intensiva företag och offentlig verksamhet. Kännetecknande för oss är viljan att gå långt för att sätta oss in i och förstå kundens verksamhet och behov. Oavsett om vi anlitas som rådgivare eller konsult på kortare eller längre tid.

Rudbecksgatan 7, 702 11 Örebro, Metallverksgatan 6, 721 30 Västerås, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge

Telefon: 019-270 270 Mejl: Info@headlight.se Hemsida: www.headlight.se

Ny ansvarig för Digitala tjänster inom Headlight och som ett led i fortsatt tillväxt i området har anställts Johan Mangnäs. Johan med erfarenheter från förändringsledning, managementkonsulting och komplex tjänsteförsäljning kommer att ansvara för att utveckla verksamheten. Headlight levererar e-tjänster, intranät, mobila lösningar och dokument- och ärendehantering inom ramen för affärsområdet.

Läs vidare »

Headlight bryter ny mark med tillfälliga chefer

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2016 11:41 CET

Headlight bryter ny mark med chefstjänster och förändringsledning som nytt marknadserbjudande. I samband med detta rekryteras Pia Liljenroth till tjänsten som ansvarig för marknadserbjudandet samt som konsult på området.

Headlight sluter ramavtal med Landstinget Dalarna

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2015 16:01 CET

IT-företaget Headlight i Borlänge har i konkurrens med 19 andra anbudsgivare blivit utvald att teckna ramavtal med Landstinget Dalarna gällande tjänster inom Systemutveckling och förvaltning. Avtalet är tvåårigt med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.

– Vi känner fortsatt starkt förtroende för oss som leverantör till Landstinget Dalarna, säger Jonas Lång som är ansvarig för verksamheten inom Headlight i Dalarna.

– Vi utvecklas positivt och ser att vi nu behöver växla upp ytterligare på Headlight i Dalarna och därför behöver vi anställa fler konsulter, konstaterar Jonas Lång. Under 2016 kommer vi att rekrytera fyra-fem konsulter till vår verksamhet i Dalarna.

Headlight AB grundades 2001 och har haft en stark tillväxt. Idag finns företaget i Örebro, Västerås, Borlänge och Stockholm och bygger sin verksamhet på IT-utveckling enligt ett helhetskoncept.

– Vi har en ambition att vara starka på den regionala marknaden i mellansverige, och det finns många spännande och intressanta kunder i vår närmiljö. Närheten ger oss också möjlighet till snabbfotad och tät, personlig kontakt med våra kunder, säger Jonas Lång.

För mer information, ring:

Jonas Lång, Konsultchef för Headlight Dalarna

070 – 654 88 80

Jan Löwdahl, VD Headlight

073 – 398 22 59

Headlight är en framgångsrik partner för it-intensiva företag och offentlig verksamhet. Kännetecknande för oss är viljan att gå långt för att sätta oss in i och förstå kundens verksamhet och behov. Oavsett om vi anlitas som rådgivare eller konsult på kortare eller längre tid.

Rudbecksgatan 7, 702 11 Örebro, Skivfilargränd 2, 721 30 Västerås, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge

Telefon: 019-270 270 Mejl: Info@headlight.se Hemsida: www.headlight.se

IT-företaget Headlight i Borlänge har i konkurrens med 19 andra anbudsgivare blivit utvald att teckna ramavtal med Landstinget Dalarna gällande tjänster inom Systemutveckling och förvaltning. Avtalet är tvåårigt med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.

Läs vidare »

Headlight levererar Intranät till Bostads AB Mimer

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2015 15:28 CEST

Det blev IT-företaget Headlight i Västerås som kommer att leverera nytt Intranät till Bostads AB Mimer. Värdet på avtalet värderas till 198 500 kronor.

Headlight kommer att leverera intranät baserat på Microsoft plattformen Sharepoint 2013.

– Vi ser det som ytterligare ett bevis på att Headlight har ett starkt erbjudande inom information management där interna och externa webblösningar är en viktig del, säger Daniel Janson som är ansvarig för Digitala tjänster inom Headlight.

– Nu växlar vi upp ytterligare på Headlight och behöver därför anställa fler konsulter, konstaterar Daniel Janson. Under 2016 kommer vi att rekrytera fyra-fem konsulter till vår verksamhet inom Digitala tjänster.

Headlight AB grundades 2001 och har haft en stark tillväxt. Idag finns företaget i Örebro, Västerås, Borlänge och Stockholm och bygger sin verksamhet på IT-utveckling enligt ett helhetskoncept.

– Vi har en ambition att vara starka på den regionala marknaden i mellansverige, och det finns många spännande och intressanta kunder i vår närmiljö. Närheten ger oss också möjlighet till snabbfotad och tät, personlig kontakt med våra kunder, säger Daniel Janson.

För mer information, ring:

Daniel Janson, Affärsområdesansvarig Digitala tjänster Headlight

070 – 629 16 48

Jan Löwdahl, VD Headlight

073 – 398 22 59

Headlight är en framgångsrik partner för it-intensiva företag och offentlig verksamhet. Kännetecknande för oss är viljan att gå långt för att sätta oss in i och förstå kundens verksamhet och behov. Oavsett om vi anlitas som rådgivare eller konsult på kortare eller längre tid.

Rudbecksgatan 7, 702 11 Örebro, Metallverksgatan 6, 721 30 Västerås, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge

Telefon: 019-270 270 Mejl: Info@headlight.se Hemsida: www.headlight.se

Det blev IT-företaget Headlight i Västerås som kommer att leverera nytt Intranät till Bostads AB Mimer. Värdet på avtalet värderas till 198 500 kronor. Headlight kommer att leverera intranät baserat på Microsoft plattformen Sharepoint 2013.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • Relight
 • joifhascn.pbmaodngdvnanvs@tbrewlliqwghpbt.gsserx
 • 070-602 45 44

 • Presskontakt
 • Affärsområdeschef
 • IT-specialister och management
 • peaar-znolcsofep.rgxosiienqt@heaeantdlqtigqmhtsm.slkesv
 • +46 70 666 86 65

 • Presskontakt
 • VD
 • VD och Ansvarig för marknad och försäljning
 • jazln.oqlobpwddnahdcl@yjhepxadyyliobghfrt.gqsejd
 • 073-398 22 59
 • 019-270 270

Om Headlight AB

Headlight - En inspirerande it-partner

Headlight är en framgångsrik partner för it-intensiva företag och offentlig verksamhet. Kännetecknande för oss är viljan att gå långt för att sätta oss in i och förstå kundens verksamhet och behov. Oavsett om vi anlitas som rådgivare eller konsult på kortare eller längre tid.

Adress

 • Headlight AB
 • Rudbecksgatan 7
 • 702 11 Örebro