Skip to main content

Landstinget i Uppsala län tar unikt beslut, inför nytt beslutsstöd för att förbättra vården av cancerpatienter.

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2012 07:43 CEST

Nya behandlingsmetoder och läkemedel har gjort att allt fler patienter överlever en cancersjukdom. I och med att möjligheterna till individualiserad behandling har ökat har också komplexiteten i vården tilltagit. Läkare och sköterskor har idag stora mängder information att ta hänsyn till för varje patient och vid varje behandlingsbeslut. Behovet av att kunna följa upp och utvärdera de insatser som görs har också växt i takt med att vårdens kostnader har stigit och samtidigt blivit mer komplex.

Landstinget i Uppsala län har därför genomfört den största upphandlingen gällande kliniska beslutsstöd någonsin i Sverige och har nu beslutat att implementera beslutsstödssystemet RealQ från det svenska företaget Health Solutions i den onkologiska vården.

RealQ har funnits på marknaden sedan 2004 och används redan idag på alla svenska sjukhus.

-       Det här är ett fantastiskt kvitto på att vi gör rätt saker, säger Jenny Söderberg, affärsområdeschef på Health Solutions. Vi vet att vi kan skapa stora vinster gällande både kvalitet och effektivitet i vården och ser verkligen fram emot att kunna ta ett sådant stort grepp om ett område som vi nu får förmånen att göra tillsammans med Landstinget i Uppsala Län och onkologin.

-       Med hjälp av RealQ kan den kliniska verksamheten, kvalitetsregister och biobanker knytas ihop på ett sätt som aldrig tidigare gjorts i svensk sjukvård, fortsätter hon. På detta vis gynnas alla parter, vården får ett beslutsstöd i vardagen, forskaren får lättillgängliga kvalitativa data och viktigast av allt, patienten får bättre vård.

RealQ kommer att börja anpassas för sjukhusets behov under hösten och inom 1,5 år ska personalen kunna använda systemet för minst 16 identifierade cancerdiagnoser. 85 procent av alla patienter med en onkologisk diagnos i Landstinget i Uppsala kommer därmed att kunna få möjlighet till strukturerad uppföljning och evidensbaserad behandling.

Kontaktperson:

Jenny Söderberg, Affärsområdeschef Health Solutions, +46 70 420 44 85, jenny.soderberg@healthsolutions.se

Om Health Solutions AB
Health Solutions startades 2000 och har tre verksamhetsområden:
•    System för strukturerad behandlingsuppföljning som används i den kliniska vardagen.
•    Vårdnära stödprogram, i preventivt syfte och för patienter med kroniska sjukdomar där kunskap, egenvård och motivation är viktiga för patientens livskvalitet och behandlingsresultat.
•    Läkemedelsnära tjänster, exempelvis expertcenter med farmaceutiskt kunnande och beslutstöd för apotek.

Health Solutions har Norden som hemmamarknad, med kontor i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Luleå. Läkemedelstjänster AB och Health Solutions är sedan 1 september 2012 ett bolag och verkar under namnet Health Solutions.

För mer information, se www.healthsolutions.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy