Xljk2n70dqrszgbxmzyp

​​​Heimstadens utsläpp minskade med 38 procent

Nyheter   •   Mar 14, 2018 11:00 CET

Heimstaden har gjort ett aktivt val att enbart köpa in förnybar vattenkraftsel och koldioxidutsläppen från energianvändningen blev därmed hela 38 procent lägre än vad de annars varit 2017.

Xkrncb9luu9hgtcaynik

Förändra din hyreslägenhet med enkla knep

Blogginlägg   •   Mar 01, 2018 10:15 CET

Gör de allt ljusare dagarna att du blir inspirerad att förnya hemma i din hyreslägenhet? Vi har samlat tipsen som varken kräver målarpensel, tapeter eller nytt golv men ändå skapar stora förändringar.

Media no image
Znskh52kv0ria3mtmkpa

Heimstaden Bostad köper byggprojekt i Burlövs kommun

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 13:00 CET

Heimstaden Bostad har idag avtalat om att förvärva 275 bostadslägenheter i centrala Arlöv, Burlövs kommun. Magnolia Bostad är säljare och entreprenör för projektet är Serneke. Den första delen av totalt tre i projektet är redan byggstartad och beräknad inflyttning sker i etapper från tredje kvartalet 2019 till andra kvartalet 2020.

- Vi är glada att vi fått möjlighet att förvärva detta projekt som ligger väldigt trevligt vid villabebyggelse uppförd på 1900-talets början och intill Arlövs kyrka med direkt närhet till både Burlöv Center och Arlöv Centrum. Det kommer totalt att uppföras fem byggnader i vit puts som kvalitetsmässigt ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Silver 3.0. Vi kommer att kunna erbjuda yteffektiva lägenheter till rimliga hyror. Att få förvärva byggnader av den här kvalitén känns väldigt bra, säger Fredrik Årman, transaktionschef, på Heimstaden.

Transaktionsvärdet i affären uppgår till 400 msek och bedöms ge en initial avkast-ning på cirka 5% utifrån en attraktiv normhyra för hyresgästerna som uppgår till 1 550kr/kvm.

Tillträde är planerat till slutet av första kvartalet 2018.

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge.  Heimstaden har ca 30 500 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 50,3 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00.

Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Heimstaden Bostad har idag avtalat om att förvärva 275 bostadslägenheter i centrala Arlöv, Burlövs kommun.

Läs vidare »
Media no image
Mzjkkelzq6dpwxt0vkly Znskh52kv0ria3mtmkpa

Heimstaden-koncernen utökar samarbetet i Heimstaden Bostad AB

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 09:00 CET

Heimstaden AB avtalade igår kväll, med sina medägare i Heimstaden Bostad AB, dvs. Alecta, Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser, om ett utökat samarbete i Heimstaden Bostad AB. Avtalet omfattar en total transaktionsvolym på ca 24 mrd SEK.


”Vi skapar genom detta utökade samarbete ett än större och starkare nordiskt bostadsbolag, med ett sammanlagt fastighetsvärde om ca 60 mdr SEK och med avtalade byggprojekt om ca 7,6 mdr SEK i tillägg till detta”, säger Magnus Nordholm, vVD Heimstaden AB.

”Att verka i tre nordiska huvudstäder samt i växande regionstäder skapar en trygghet och riskspridning samt goda möjligheter till fortsatt positiv resultatutveckling. Ett Heimstaden med stor kassa och kapitalstarka ägare skapar en gedigen grund för fortsatt tillväxt med stabila nyckeltal. Heimstaden AB koncernen kommer efter transaktionen ha en större investeringskapacitet än någonsin”, fortsätter Magnus.

Det utökade samarbetet i Heimstaden Bostad AB sker genom att:

 • Heimstaden Bostad AB förvärvar/övertar rättigheterna till Heimstaden ABs pågående byggprojektet i Danmark med förväntad färdigställande under 2018 till 2020, totalt fastighetsvärde ca 7,6 mdr SEK. Ett antal av dessa försäljningar är villkorade av accept från Heimstadens ursprungliga transaktionsmotpart.
 • Heimstaden Bostad AB förvärvar Heimstaden ABs kvarvarande fastigheter i Danmark. Totalt fastighetsvärde ca 8,4 mdr SEK.
 • Heimstaden Bostad AB förvärvar/övertar rättigheterna till ett antal avtalade, men ej tillträdda, fastigheter i Danmark. Tillträde förväntas under Q1-Q3 2018 och fastighetsvärdet uppgår till ca 0,2 mdr SEK.
 • Förvärvet av Heimstadens norska systerbolag Fredensborg Eiendomsselskap AS (pressmeddelande 10 oktober 2017) kommer, istället att för att förvärvas av Heimstaden AB, förvärvas av Heimstaden Bostad AB. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 7,7 mdr SEK.
 • Förvärven finansieras genom bankfinansiering och nyemission (kontant samt kvittningsemission) av aktier.
 • Det externa, dvs från andra ägare än Heimstaden, kapitaltillskottet i Heimstaden Bostad AB uppgår till ca 4,9 mdr SEK. Fördelning mellan dessa ägare är ej bestämd.
 • Förvärv i respektive land har skett genom köp av bolag.

  Fredensborg AS, Heimstadens huvudägare, kommer i samband med tillträde skjuta till nytt eget kapital om ca 4 mdr SEK till Heimstaden AB för att säkerställa Heimstaden ABs andel av nyemission i Heimstaden Bostad AB och skapa utrymme för framtida affärer. Detta tillskott kommer att ges som ovillkorat aktieägartillskott likt det tillskott om 1,7 mdr NOK som gavs den 24 januari 2018.

  Tillträde av transaktionen är satt till den 17 april 2018 med ekonomisk verkan ifrån 1 april 2018.

  Proforma baseras på Heimstaden AB koncernens balansräkning per 2017-12-31 med tillägg för aktieägartillskott 24 januari 2018, tillträdda transaktioner tom 2018-02-28, förvärv av Fredensborg Eiendomsselskap AS samt ovan kapitaltillskott ifrån Fredensborg och ägare, förutom Heimstaden, i Heimstaden Bostad AB. Eventuella tillträden av fastigheter efter 2018-02-28 är ej beaktade.

  Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. I Sverige är verksamheten och fastighetsportföljen uppdelad i fyra geografiska områden; Norr, Mitt, Syd och Skåne, med en stark lokal närvaro. Heimstaden har ca 23 500 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 36.5 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00.
  Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

  Heimstaden koncernen utökar samarbetet i Heimstaden Bostad AB och fortsätter sin nordiska expansion.

  Läs vidare »
  Mgfzdk66owecqxsy6d2p

  Odla din egen ingefära

  Blogginlägg   •   Feb 21, 2018 08:56 CET

  Under vintermånaderna duggar sjukdomarna lika tätt som recepten med ingefära i. Vill du ha fri tillgång till den asiatiska roten? Heimstaden tipsar om hur du odlar din egen ingefära.

  Aehgfqjdc2vscsmfenui
  Mzjkkelzq6dpwxt0vkly

  Heimstaden köper ytterligare bostadsfastighet i Valby, Köpenhamn

  Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 14:00 CET

  Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal om förvärv av, samt tillträtt, fastigheten Valsehuset i stadsdelen Valby i Köpenhamn.

  Kczqouxbl8xg2wxuxvpx

  Heimstaden underlättar för ensamhushållen

  Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 09:30 CET

  Sverige har flest ensamhushåll i världen. Hela 1,7 miljoner hushåll, eller fyra av tio, består av en person. Dessutom flyttar vi mer än någonsin. Och att komma i ordning i en ny lägenhet med bara två händer är inte alltid det lättaste. Därför erbjuder nu Heimstaden alla nyinflyttade praktisk hjälp under två timmar med tjänsten Heimservice.

  Media no image
  Mzjkkelzq6dpwxt0vkly

  Heimstaden köper ytterligare bostadsprojektfastigheter i Köpenhamn

  Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 14:54 CET

  Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal om förvärv av två projektfastigheter på FB Gruppens utvecklingsområde Gröntorvet i Valby samt en projektfastighet på Vestre Teglgade 10 på Teglholmen.

  Fastigheterna på Gröntorvet i Valby omfattar en byggnad med 189 ägarlägenheter för studenter samt en byggnad med 195 traditionella ägarlägenheter. Förvärvet på Teglholmen omfattar en byggnad innehållande 105 lägenheter. De totalt 489 lägenheterna är klara för inflyttning under slutet av 2019.

  Totalt uppgår ytan till ca 34 000 kvm och transaktionsvärdet uppgår till ca 1 185 mDKK. Transaktionen sker genom tre stycken bolagsförvärv och finansieras med egen kassa samt realkreditfinansiering.

  "Vi är glada över att fått möjligheten att komplettera vårt bostadsbestånd genom det fantastiskt fina utvecklingsprojektet Gröntorvet och samtidigt förstärka vår position i Sydhavnen med ytterligare lägenheter på Teglholmen. Vi tycker om hur FB Gruppen bygger bostäder och ser fram emot att kunna erbjuda fler människor ett bra boende i Köpenhamn”, säger Magnus Nordholm, vVD Heimstaden.

  ”Hos FB Gruppen lægger vi både vægt på kvalitet i vores byggerier og i den finansiering, der ligger til grund for vores udviklingsprojekter. I forbindelse med vores byudviklingsprojekt på Grønttorvet i Valby har vi en vision om en grøn bydel med blandede boligformer, hvor ejerboliger, andelsboliger, almene boliger og privat udlejning kan sikre alle befolkningsgrupper en god kvalitetsbolig. Det glæder os, at en professionel investor som Heimstaden med købet af ejendommene støtter op om visionen. Dermed kan vi i fællesskab bidrage til at realisere flere hundrede familiers og unge menneskers drøm om en god bolig”, siger adm. direktør Hans-Bo Hyldig fra FB Gruppen A/S.

  Gorrissen Federspiel har varit Heimstadens rådgivare i affären.

  För mer information om företagen hänvisas till www.heimstaden.com och www.fbgruppen.dk.

  Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. I Sverige är verksamheten och fastighetsportföljen uppdelad i fyra geografiska områden; Norr, Mitt, Syd och Skåne, med en stark lokal närvaro. Heimstaden har ca 23 500 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 36.5 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00.
  Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

  Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal om förvärv av två projektfastigheter på FB Gruppens utvecklingsområde Gröntorvet i Valby samt en projektfastighet på Vestre Teglgade 10 på Teglholmen.

  Läs vidare »
  Njxubgbjyhk3tkzdi7vz

  Utmana varandra i Heimstadens vinterbingo!

  Blogginlägg   •   Feb 08, 2018 09:00 CET

  För många innebär sportlovet mer tid tillsammans och mer tid utomhus. Passa på att ta med er Heimstadens naturbingo ut och utmana varandra. Lycka till!

  U8toj6bmu2uxyw44icpr

  Mikaels hjärtstopp kan bidra till att fler överlever

  Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 09:25 CET

  Heimstaden sätter upp hjärtstartare på samtliga kontor efter att fastighetsskötare drabbats av hjärtstopp.

  Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikations- och marknadschef
  • karmen.mandic@heimstaden.com
  • 0761-44 20 70

  Om Heimstaden

  Heimstaden ett av Nordens största fastighetsbolag

  Heimstaden är ett av Nordens största bostadsfastighetsbolag. Vår affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta fastigheter i Sverige, Norge och Danmark. Hos oss bor du i trivsamma hyresrätter på centrala områden. För oss är det viktigt att ha en stark lokal närvaro och har alltid egen personal på orten så att våra hyresgäster lätt kan komma i kontakt med oss. Heimstaden grundades 1998 och förvärvades av Fredensborg AS under 2005.

  Adress

  • Heimstaden
  • Östra Promenaden 7
  • 211 28 Malmö
  • Sverige