Skip to main content

Taggar

Fastigheter

03 Jun 13:30

Första spadtag av Intellektet, Vallastaden i Linköping

2020-06-03, 13:3014:00 CEST
Anslut till livemötet med länken: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QwNThjY2YtNmU0OS00YWEyLThhYjgtNTQ1ZDQwY2NlZjI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e326f90-b79d-4d8e-8ed0-f0de404bba05%22%2c%22Oid%22%3a%2254736fb6-2403-4a3b-8ff7-18e3b105ac66%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Arkiverade

03 Dec 11:30

Första spadtag av trygghetsboendet Gnejsen i Umeå

2019-12-03, 11:3013:30 CET
Kvartsvägen 1-3, parkeringsplatsen intill Carlskyrkan.

28 Aug 09:00

Invigning av solcellerna i Flogsta

2019-08-28, 09:0012:00 CEST
Uppsala, Flogsta, Sernanders väg mellan hus 6 och 7

06 Maj 11:30

Första spadtag av Bärmesen på Kronan

2019-05-06, 11:3013:00 CEST
Luleå, Kronandalen, kvarteret Bärmesen

27 Mar 09:30

Planteringsdag på kvarteret Fasanen

2019-03-27, 09:3011:00 CET
Dalbyvägen, Arlöv.

08 Maj 11:00

Workshop: Flogsta - ett av Sveriges mest medvetna studentboende

2018-05-08, 11:0012:30 CEST
Sernandersväg 18, taket på P-huset

21 Apr 11:00

Öppet hus - Kv Bärmesen i Luleå

2018-04-21, 11:0015:00 CEST
Fastighetsbyrån på Smedjegatan 12 i Luleå