Skip to main content

Goda resultat för arbetet mot mobbning på Helsingborgs stads grundskolor

Evenemang

10
MAR
Skol- och fritidsförvaltningen, Östra allén 16, Maria Park.
 
Välkommen på redovisning av den andra årliga elevenkäten Tisdagen den 10 mars klockan 11.00 kommer Olweusgruppen i Helsingborg att presentera resultaten från den andra årliga enkätundersökningen som gjorts på samtliga grundskolor inom Kunskapsstaden Helsingborg. Olweusmodellen är ett program mot mobbning och aggressivt beteende som används över hela världen. Genom att utbilda samtlig personal i att hantera och förebygga mobbning, arbeta systematiskt med uppföljning av eleverna och att arbeta förebyggande med både elever och föräldrar i processen har Olweusmodellen visat sig vara den mest effektiva när det gäller att minska mobbning. Redovisningen hålls på Skol- och fritidsförvaltningen, Östra allén 16, Maria Park. Pressmeddelande samt bakgrundsinformation kommer att delas ut vid redovisningen. På presskonferensen deltar representanter från Olweusgruppen i Helsingborg, skol- och fritidsnämndens ordförande, förvaltningschefen för skol- och fritidsförvaltningen samt huvudinstruktörer från Olweus International i Bergen. Välkomna! Projektledningen för Olweusgruppen i Helsingborg För mer information kontakta: Teresia Varga Fridh, projektledare Tel: 042 - 10 65 02 teresia.vargafridh@helsingborg.se Maria Nordstrand Webbredaktör Kommunikations- & utvecklingsavdelningen Webbredaktionen• Rådhuset 251 89 Helsingborg Telefon 042-1078 44 maria.nordstrand@helsingborg.se