Skip to main content

Bättre resultat för våra nior i Kunskapsstaden Helsingborg

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 16:19 CEST

Efter ett innehållsrikt läsår med många satsningar på våra elever kan vi konstatera att våra niondeklassare som nyss gått ut har bättre resultat än förra året. Det är vi stolta över.

Det genomsnittliga meritvärdet för våra elever som gick ut årskurs 9 2013 har ökat. Från förra årets 210,9 har vi i år ett genomsnittligt meritvärde på 213,9. Och andelen elever som har  gymnasiebehörighet har också ökat jämfört med förra året. Här har vi tagit ett rejält steg framåt då vi gått från 82.2% till 86.7%

Tätare uppföljning

Under läsåret 2012/2013 har alla grundskolor inom Kunskapsstaden Helsingborg , våra kommunala skolor, arbetat med tätare uppföljning av resultaten, istället för att vänta till läsårets slut.  Med hjälp
av det digitala systemet Unikum går det att följa resultat och prognoser från olika lärare. Utifrån det underlaget är det sedan möjligt att sätta in åtgärder, både på gruppnivå och individnivå, innan terminen är slut och betygen är satta.

- Det är med stolthet vi nu kan presentera siffrorna. Vårt gemensamma arbete med varje elevs måluppfyllelse i fokus börjar nu ge resultat, säger Ing-Marie Rundwall.

Rektorer och verksamhetschefer har under läsåret satt lärandet i fokus och gjort medvetna satsningar. 

-  Rektorerna och verksamhetscheferna har bidragit till resultatet med sitt driv och mod. Längs
vägen av analyser och uppföljningsmöten har vi delat många goda skratt och hjälpts åt att se möjligheter att skapa en bättre lärandemiljö för både elever och medarbetare, säger Ing-Marie.

Ett medelvärde visar på helheten

Resultatet vi redovisar idag är ett medelvärde från Kunskapsstaden Helsingborgs samtliga grundskolor med elever i åk 9. Det finns en och annan skola som tagit ett steg tillbaka och
där arbetar rektor och personal vidare med att höja måluppfyllelsen. 

-  Vi gläder oss över att vi som helhet nu tar ett stort steg framåt. Vi vill ju att våra elever lyckas,
säger Ing-Marie.

Vad är genomsnittligt meritvärde?

Meritvärdet är summan av de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. En elev kan få maximalt
320 meritpoäng. För att få fram det genomsnittliga meritvärdet för en skola divideras summan av samtliga elevers meritpoäng med antalet elever som fått betyg i minst ett ämne.

Detta är första året som eleverna går ut med det nya betygssystemet (A, B, C, D och F), men meritvärdet beräknas på ett likartat sätt vilket gör att vi kan jämföra årets med förra årets siffror.

För mer information kontakta:

Utbildningsdirektör, Ing-Marie Rundwall,
042-10 54 67
ing-marie.rundwall@helsingborg.se