Skip to main content

Bredgatan nästa steg i H+ projektet

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 10:17 CET

 

Intressenterna inom projektet ”Samverkan Bredgatan” har bjudit in till ett gestaltningsuppdrag för planering och utformning av området kring Bredgatan i Helsingborg.

Sedan 2009 samarbetar fastighetsägarna längs Bredgatan i Helsingborg i ett intressentbaserat samverkansprojekt. Syftet är att utifrån en gemensam vision för området utveckla Bredgatanområdet till ett kreativt, hållbart, och levande område där människor vistas och rör sig dygnet runt. Den framtida stadsmiljön längs Bredgatan ska erbjuda anställda, boende studenter och besökare förutsättningar för en bra vardag.

De samverkande parterna har nu genomfört en upphandling av gestaltningsuppdrag för planering och utformning av området. Målet för uppdraget är att utveckla intressanta idéer för innehåll och bebyggelse inom det aktuella området och övergripande strukturer med kopplingar till omgivande områden.

Totalt anmälde 18 team intresse för att vara med i uppdraget och tre team har valts ut att delta i gestaltningsuppdraget, som kommer att genomföras som parallella uppdrag under hösten och vintern 2010-2011. De tre upphandlade konsultteamen är:

• Benthem Crouwel Architects tillsammans med Madaworks och Tyréns
• Atkins tillsammans med Erik Giudice Architects
• Kanozi Arkitekter tillsammans med Cowi

– Vi som ingår i samverkansprojektet Bredgatan är mycket nöjda med de team som kvalificerat sig för gestaltningsuppdraget, säger Mats Lindén på Lunds universitet, en av dem som ingått i utvärderingsgruppen. Vi ser fram emot de idéer och förslag som nu kommer att tas fram.

– En viktig framgångsfaktor i utvecklingen av ett område som detta är det gemensamma initiativ som fastighetsägarna och staden nu tar, säger Håkan Asmoarp, projektledare inom Helsingborgs stad och H+ projektet.

Resultatet av gestaltningsuppdraget kommer att ligga till grund för de samverkande parternas fortsatta arbete med utveckling av kommande detaljplan för Bredgatanområdet.

Bakgrund
Gestaltningsuppdraget arrangeras i samverkan mellan:

• IKEA Fastigheter AB
• Alecta Pensionsförsäkring ömsesidigt
• Hemlock AB
• Lunds universitet
• Helsingborgs stad genom H+ projektet i samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen och Mark- och exploateringsenheten

Samverkan Bredgatan samordnas som ett delprojekt inom stadsförnyelseprojektet H+. Bygget av Södertunneln som kommer att genomföras 2012-2018 ger nya möjligheter till exploatering och stadsförnyelse i gamla hamn- och industriområden i södra centrala Helsingborg. Hela H+ omfattar stadsförnyelse i ett 100 hektar stort område.

För mer information kontakta:
• Håkan Asmoarp, projektledare på H+ projektet på Helsingborgs stad, tfn 042-10 75 67
• Anders Landsbo, delprojektledare för samverkan Bredgatan, tfn 0734-12 90 29
• Malin Johnsson, kommunikationschef för H+ projektet, Helsingborgs stad, tfn 073- 231 12 45.

 

Visionen med H+ är att utveckla centrala södra Helsingborg kring stadens hamninlopp och skapa ett kreativt centrum i Öresundsregionen. Helsingborgs starka sidor tillvaratas och utvecklas i det nya området. Vattenkontakten, de goda kommunikationerna och den starka ställningen inom transport, handel och logistik utgör nyckelbegrepp för utvecklingen av H+ till en dynamisk plats präglad av ständig utveckling.