Skip to main content

Effektivare bygglovshandläggning i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 10:00 CEST

För att öka servicen till medborgare och företag arbetar bygglovsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen sedan en tid tillbaka i team med olika inriktning.

- Vi har delat in oss i två team; ett med inriktning privatpersoner och ett med inriktning företag, säger Ann-Charlotte Wedelsbäck, bygglovschef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Förändringen innebär att privatpersoner och företag med bygglovsärenden tas emot av handläggare som är mer specialiserade och kan ge bättre service.

- Vi arbetar kontinuerligt med att bli effektivare och med att förbättra vår service, säger Ann-Charlotte Wedelsbäck. Att genom en hel process möta samma personer hos oss har varit en viktig del av vårt förbättringsarbete, framförallt för att möta företag. Vi vill säkerställa likabehandling och minska sårbarheten och vi märker att vår förändring tas emot väl.

Det nya arbetssättet ska kontinuerligt utvärderas för att säkerställa att önskad effekt uppnås.

Bygglovsavdelningens handläggare nås som tidigare via det gemensamma telefonnumret 042-10 40 10.

För information kontakta:
Ann-Charlotte Wedelsbäck, bygglovschef, stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 5286, 0732-31 11 13
E-post: ann-charlotte.wedelsback@helsingborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument