Skip to main content

​Fina betyg för SM-veckan i Helsingborg och Landskrona

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2018 09:21 CEST

SM-veckan i Helsingborg och Landskrona besöktes av fler än 110 000 personer, och över 30 000 provade på en idrott. Det är några siffror från de utvärderingar av evenemanget som nu är klara.

Under sommaren och hösten har SM-veckan i Helsingborg och Landskrona utvärderats på flera sätt. Bland annat har besökare och lokala föreningar fått säga sitt, och på uppdrag av Riksidrottsförbundet och värdstäderna har Upplevelseinstitutet gjort beräkningar på besökarantal och turistekonomi.

Drygt 9 av 10 specialidrottsförbund gav Helsingborg och Landskrona betygen ”mycket bra” eller ”bra” som värdstäder. Besökarna var också mycket nöjda med evenemanget. 90 procent av besökarna i Helsingborg och 83 procent i Landskrona var positiva till städernas värdskap av SM-veckan. Bland lokalbefolkningen var siffran 94 respektive 93 procent.

Stort engagemang från lokala föreningar

Många lyfter evenemangsområdena vid Gröningen i Helsingborg och Lagunen i Landskrona som stora succéer, där det förutom SM-tävlingar också fanns kringarrangemang och de populära prova på-områdena som tillsammans hade cirka 30 000 deltagare, i huvudsak barn och unga.

–Ett av våra mål med SM-veckan var att inspirera och uppmuntra till rörelse och aktivitet. Därför är det otroligt roligt att se att så många tog chansen att aktivera sig. För en del föreningar har det bidragit till nya medlemmar och att de kunnat visa upp sin verksamhet för människor de tidigare inte nått fram till, säger projektledare Camilla Plate.

Ett axplock från Upplevelseinstitutets utvärdering* av SM-veckan

  • Totalt 110 349 besökare (Inklusive invånare, deltagare och funktionärer)
  • 2,7 publiktillfällen per åskådare
  • 100 147 923 kr i beräknad turistekonomi för värdstäderna (direkt kopplat till SM-veckan)
  • 93 procent (Helsingborg) respektive 88 procent (Landskrona) är positiva till att besöka städerna igen som turist

* Upplevelseinstitutets utvärdering bygger på telefonundersökningar, på plats-intervjuer och en webbenkät. Totalt genomfördes 3865 intervjuer.

För mer information kontakta:

Camilla Plate
Projektledare SM-veckan Helsingborg/Landskrona, camilla.plate@helsingborg.se, 073-361 24 30

Maria Hallberg
Projektledare SM-veckan, Riksidrottsförbundet, maria.hallberg@rf.se, 076-112 01 71