Skip to main content

Förändring av maxtaxan inom äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 15:16 CET

Riksdagen har beslutat om en höjning av avgiften för äldreomsorg. Helsingborgs stad har med anledning av detta tagit beslut om att höja maxtaxan för hemservice i ordinärt boende samt för service i särskilt boende från och med den 1 april 2017.

Beslutet innebär att avgiften för hemservice (tvätt, städ, inköp och fixartjänst) i ordinärt boende blir 30 kronor högre per timme för de som betalar enligt maxtaxan. Den högsta avgiften för hemservice blir 222 kronor i timmen (nuvarande 192 kronor).

Avgiften för service i särskilt boende (vårdboende) blir 241 kronor högre per månad för de som betalar enligt maxtaxan.

Övriga avgifter inom äldreomsorgen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) berörs inte av denna förändring.

Om maxtaxa
Den som får stöd och hjälp av äldreomsorgen betalar en avgift för detta. Maxtaxan är den högsta avgiften som Helsingborgs stad får lov att ta ut för vård och omsorg. Den som har någon insats betalar aldrig mer än maxtaxan.

För mer information
Lars-Olof Nilsson, ekonomichef vård- och omsorgsförvaltningen Telefon: 042-10 61 09
Mejl: lars-olof.nilsson@helsingborg.se

Britt-Marie Börjesson, omsorgsdirektör vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 042-10 39 39
Mejl: britt-marie.borjesson@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.