Skip to main content

Förbättrade promenadstråk längs Rååns dalgång

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2012 13:55 CEST

Nu förbättrar vi promenadstråket inom naturreservatet Rååns dalgång. Genom att anlägga ytterligare ungefär två kilometer gångstigar längs Rååns dalgångs södra sida ökar vi tillgängligheten och skapar bättre möjligheter till rundvandringar i området.

Med start den här veckan arbetar stadsbyggnadsförvaltningen med att anlägga ytterligare 2 200 meter gångstigar längs Rååns dalgångs södra sida.

Idag finns ett väl utvecklat promenadstråk längs den norra sidan av Råån mellan Raus kyrka och Gantofta. Genom att förbättra och komplettera gångstråket på södra sidan förbättrar vi tillgängligheten och ger möjlighet till rundvandring längs båda sidorna av ån.

De nya gångstigarna skapar tre attraktiva vandringar utmed Råån:

  • Rundvandring Raus kyrka – Görarps mölla, cirka 3,2 kilometer
  • Rundvandring Görarps mölla – Gantofta, cirka 3,4 kilometer
  • Rundvandring Raus kyrka – Gantofta, cirka 6,5 kilometer

Vid Raus kyrka anlägger vi en träspång som längre fram övergår i en grusgång.

Arbetet med de nya gångstigarna påbörjas den här veckan. Det ska inte påverka den som gärna vandrar i området i någon större utsträckning.

Här kan du se en ungefärlig karta över promenadstråket:

http://goo.gl/maps/5bzvl

 

För mer information:

Linda Hellberg, naturvårdare
Tel. 042-10 58 73
E-post: linda.hellberg2@helsingborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument