Skip to main content

Framgångsrikt Bostad först-projekt blir permanent

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 12:59 CEST

Bostad först-projektet har sedan det inleddes för snart tre år sedan varit en stor framgång i arbetet med hemlösa i Helsingborg, konstaterar forskaren Arne Kristiansen i sin slutrapport. Nu blir metoden en permanent del av stadens sociala arbete.

Arne Kristiansen från socialhögskolan i Lund har i dagarna släppt sin slutrapport om Bostad först, där han lyfter fram de goda resultaten i ”kvarboende”. Av totalt 19 personer som har fått en lägenhet via projektet är det 15 som bor kvar; en har avlidit till följd av sjukdom och endast tre har tvingats lämna sin lägenhet. De boende själva upplever att de med hjälp av en egen bostad har fått en förbättrad livssituation inom viktiga områden som sociala relationer, alkohol- och droganvändning, ekonomi, hälsa och sysselsättning.

Den största utmaningen under projektets gång har varit att få tag i lägenheter. Målet har varit att nå 25 lägenheter under projektets tre år, men trots att en handfull väntas tillkomma under 2013 verkar det stanna på 24.

Permanent verksamhet

Socialnämnden och kommunfullmäktige har redan fattat beslut om att modellen ska bli en permanent del av verksamheten, när projektfasen avslutas i september, som en del i det befintliga arbetet för att bekämpa hemlösheten på bred front.
– Att permanenta Bostad först tillsammans med ”Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet” som antogs i kommunfullmäktige för några månader sedan innebär att finns stora ambitioner i Helsingborg att äntligen komma till rätta med dessa problem, kommenterar Anders Lundström (KD) slutrapporten som ska diskuteras på socialnämnden på torsdag.

Fakta ”Bostad Först”

Bostad först-modellen går ut på att hemlösa får förstahandskontrakt på en lägenhet i ett vanligt hyreshus, utan att först gå igenom den så kallade trappstegsmodellen, där man måste ”förtjäna” en bostad genom till exempel drogavvänjning. Att börja med bostaden har visat sig ge bättre förutsättningar att sedan ta tag i andra problem som till exempel missbruk. Helsingborgs stad står som garant för hyresvärden och under de två första åren kan kontraktet sägas upp med en månads varsel. Samtidigt finns det ett stödteam för de boende.

För mer information kontakta:

Anders Lundström (KD) socialnämndens ordförande
Tel: 042-10 49 08; 0702-10 49 92
E-post: anders.lundstrom@helsingborg.se

Dinah Åbinger, socialdirektör
Tel: 042-10 65 65
E-post: dinah.abinger@helsingborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument