Skip to main content

Helena Verghese Borg - vinnaren av Rosenkransen 2016 på Fredriksdal

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2016 14:00 CEST

2016 års vinnare av Rosenkransen är Helena Verghese Borg.
Priset, som firar femårsjubileum, är instiftat av Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg och tilldelas den som ”med kunskap, passion och kreativitet inspirerat till att öka intresset för rosor och bidragit till att sprida kännedom om rosens skönhet, historia, kunskap eller på annat sätt förmedlat rosens magi.

Helena är sedan många år en mycket erkänd och uppskattad person i alla roskretsar, från den lokala föreningen Skaraborgsrosen, där hon är ordförande, över Svenska Rosensällskapets medlemmar till de Nordiska rosensällskapen.

Helena har under årens lopp producerat en mängd artiklar om rosor framförallt i Rosenbladet, Svenska Rosensällskapets tidning, där hon också varit redaktör. Helena har genom sitt pedagogiska projekt, ”Rosskola för nybörjare” höjt kunskapsnivån betydligt bland läsarna.
”Rätt namn men fel ros – eller tvärtom?” heter en av Helenas artiklar där ger hon sig i kast med att få ordning på alla felmärkta rosorna som säljs.
Hon har också fungerat som rådgivare åt plantskolorna och som flitigt använd föreläsare.

Helena är mycket engagerad i Rosens Dag, ett samarbete mellan Svenska Rosensällskapet, POM (Programmet för Odlad Mångfald) och GRO- plantskolor. Rosens Dag ska främja intresset för och kunskaperna om rosor, både bland privata trädgårdssägare och bland försäljare.
Hon har också initierat ett unikt utvärderingsprojekt där rossorter ska utvärderas under tre års tid i utvalda trädgårdar över hela landet, både befintliga sorter och nya från förädlare i Europa och USA.

Helena deltar också i POM:s stora utvärderingsarbete av roskloner från hela landet som samlats på Fredriksdal museer och trädgårdar. Arbetet, som kommer att utmynna i att några hundra speciellt värdefulla roskloner kommer att placeras i den Nationella samlingen på Alnarp och i lokala klonarkiv runt om i landet.
De värdefulla rossorterna kommer att sedan att säljas i plantskolor och Gardencenter och därmed bli tillgängliga för alla intresserade rosodlare över hela landet.

2016 års jury för Rosenkransen har bestått av
Gunnel Carlsson, trädgårdsjournalist
Lars-Gunnar Lindberg, ordförande i Sydrosen
Gunnar Kaj, blomsterkreatör
Lars-Åke Gustavsson, Nordens främsta rosexpert
Helene Torsdotter, fotograf,
Maria Nyman-Nilsson, landskapsarkitekt
Maria Axelsson, projektledare Fredriksdal

Arrangemangskontakt:
Maria Axelsson
projektledare på Fredriksdal.
0702-10 45 32
maria.axelsson@helsingborg.se

Presskontakt:
Sophie Giescke Linné
070-328 11 55
Sophie.GiesckeLinne@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.