Skip to main content

Helsingborg bäst på tillgänglighet i södra Sverige

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2012 13:33 CEST

Trafikverket har gjort en utvärdering och kartläggning av hur kommuner arbetar med tillgänglighet. Av totalt 71 kommuner i region syd är Helsingborg den enda som uppfyller samtliga kriterier.

Under 2011 gjorde Trafikverket en utvärdering av regionens kommuner som visar att Helsingborg är en av de kommuner som har kommit längst i arbetet med tillgänglighet.

Helsingborg är den enda kommunen som har alla kriterier uppfyllda. Här finns ett bra uppbyggt samarbete med kommunala handikapporganisationer, en handikapplan och en anställd tillgänglighetsrådgivare. Samtidigt har det omfattande arbetet med att ta bort så kallade ”enkelt avhjälpta hinder” på kommunal mark färdigställts.

- Detta är ett kvitto på att vi har kommit långt i Helsingborg. Här har arbetet med tillgänglighet prioriterats under många år och hela tiden präglats av ett helhetstänk, säger Ole Andersson, stadsträdgårdsmästare och chef för stadsmiljöavdelningen.

En tillgänglig stad bidrar till att alla oavsett ålder eller funktionsnedsättning kan besöka centrum, röra sig i sitt närområde och kunna ta sig till arbete, vänner och service. Exempel på tillgänglighetsåtgärder, så kallade enkelt avhjälpta hinder, är nya åretruntbänkar med rygg- och armstöd, sänkta kanter, trappor har kontrastmarkerats och försetts med räcken och fler belysningsstolpar har satts upp. Gatubeläggning har bytts ut och taktila plattor finns vid hållplatser och övergångsställen.

- Numera syns dagligen personer med rullatorer och rullstol i vår stad. Det är glädjande att år av arbete med att förbättra tillgängligheten gett resultat. Det finns fortfarande platser som kan göras ännu bättre och vi fortsätter arbetet med att göra hela Helsingborgs stad tillgängligt för alla, säger Agneta Hyberg, utredningssekreterare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Vill du veta mer om rapporten eller tillgänglighetsarbetet i kommunen se http://www.helsingborg.se/Medborgare/Trafik-och-stadsplanering/Gator/Framkomlighet/

För information kontakta:
Agneta Hyberg, Utredningssekreterare
Tel: 042-10 69 94
E-post: agneta.hyberg@helsingborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument