Skip to main content

Helsingborgs stad agerar mot giftiga nyårsraketer

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2011 12:00 CET

Kemikalieinspektionen rapporterar att det förbjudna ämnet hexaklorbensen hittats i fyrverkerier som säljs i Sverige. Miljöförvaltningen i Helsingborg agerar därför och kommer under mellandagarna kontrollera 21 försäljnings- ställen i Helsingborg.

Kristina Olsson är en av förvaltningens inspektörer som kommer att besöka försäljnings- ställena tillsammans med Brandförsvaret i Helsingborgs stad.

- Hexaklorbensen är ett väldigt giftigt ämne som är cancerframkallande och dessutom mycket långlivat. Därför tror vi inte att någon medvetet säljer dessa giftiga fyrverkerier. Handlarna brukar direkt ta bort dem när vi berättar att de innehåller hexaklorbensen, säger hon.

- Det är viktigt och bra att Helsingborgs stad agerar. Vi har ett ansvar att hjälpa handlarna på rätt spår och inte minst för våra invånares hälsa, säger Anna Jähnke (M), ordförande i Miljönämnden vid Helsingborgs stad.

Totalt rör det sig om tre olika produkter som kan innehålla det giftiga ämnet som är för- bjudet både att framställa och att sälja i hela EU.

Kort om hexaklorbensen

Hexaklorbensen är cancerframkallande, mycket långlivat i miljön och giftigt för vattenle- vande organismer.

För mer information, kontakta gärna:
Kristina Olsson, miljöinspektör vid Miljöförvaltningen Helsingborgs stad 
042-10 50 41 kristina.olsson4@helsingborg.se

Jenny Rosell, miljöinspektör vid Miljöförvaltningen Helsingborgs stad
042-10 50 51 jenny.rosell@helsingborg.se

Anna Jähnke, ordförande i Miljönämnden vid Helsingborgs stad 
073-231 12 93 anna.jahnke@helsingborg.se

Bifogade filer

Word-dokument