Skip to main content

Helsingborgs stad blir medlem i Europeiska städer mot rasism och diskriminering

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 12:08 CEST

Idag har styrgruppen för Europeiska koalitionen för städer mot rasism och diskriminering, ECCAR, fattat beslut om att ge Helsingborg medlemskap i nätverket.

Idag har styrgruppen för Europeiska koalitionen för städer mot rasism och diskriminering, ECCAR, fattat beslut om att ge Helsingborg medlemskap i nätverket.

ECCAR bildades 2004 på initiativ av Unesco och har idag ett hundratal städer som medlemmar. Det är Helsingborgs kommunfullmäktige som beslutat att Helsingborg ska ansöka om medlemskap i ECCAR. Detta som ett led i att mobilisera och förbättra arbetet mot rasism och alla former av diskriminering.

Som medlem förväntas Helsingborg att arbeta utifrån det tiopunktsprogram som ECCAR utarbetat. Helsingborg har sedan 2015 deltagit i det svenska nätverket av medlemsstäder för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma ämnen som relaterar till ECCARs tiopunktsprogram.

– Helsingborg vill förbättra arbetet med att bli en mer öppen och inkluderande stad. Det är ett av stadens åtta övergripande mål som alla förvaltningar nu arbetar med på olika sätt, säger Lars Thunberg (KD), ordförande i beredningen för livskvalitet.

Staden har nyligen antagit ett Livskvalitetsprogram, ett åttaårigt styrdokument som beskriver den politiska viljeinriktningen i arbetet med miljö- och folkhälsofrågor. Utifrån den tas nu en Plan för lika möjligheter fram som ska innehålla åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika möjligheter utifrån alla sju diskrimineringsgrunder. Åtagandena i ECCARs tiopunktsprogram ska inkluderas i planen.

– Helsingborg uppskattar möjligheten att få bli medlemmar i ECCAR och stödet som tiopunktsprogrammet utgör. Att vara en del av ett nätverk med andra städer som delar mål och vilja i arbetet mot rasism och diskriminering ger både stöd och möjlighet till erfarenhetsutbyte i detta viktiga arbete, säger Annika Román (MP), ledamot i beredningen för livskvalitet.

På plats i Nantes vid dagens beslut är Annika Román och Maria Norberg från Helsingborgs stad.


Bildtext:

Benedetto Zacchiroli, president of ECCAR, överlämnar certifikatet om Helsingborgs medlemskap efter beslut av ECCARs styrgrupp. Mottagare är Annika Román (MP), kommunalråd, Helsingborgs stad.


För mer information, kontakta:
Lars Thunberg (KD), kommunalråd, Helsingborgs stad, telefon 070-628 43 10.
lars.thunberg@helsingborg.se

Annika Román (MP), kommunalråd, Helsingborgs stad, telefon 0732-31 19 25. annika.roman@heslingborg.se

Maria Norberg, strategisk samhällsplanerare, Helsingborgs stad, telefon 042-10 48 28. maria.norberg@helsingborg.se


Läs mer här
http://www.eccar.info/

http://likamojligheter.helsingborg.se/

http://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/rasismdiskriminering/exempelmotdiskrimineringochrasismtiopunktsprogram.700.html

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.