Skip to main content

Helsingborgs stad planerar bredbandsutbyggnad för hela kommunen

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2016 15:34 CEST

Foto: Anders Ebefeldt

Helsingborgs stad är på väg att anta en plan för bredbandsutbyggnad för hela kommunen. Utnämningen till Sveriges IT-kommun och stadens övergripande mål om att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är viktiga drivkrafter i Helsingborgs digitala utveckling.

Nu finns ett förslag på hur den fortsatta bredbandsutbyggnaden i Helsingborg ska genomföras. Målet är att hela 95 procent av kommunens hushåll ska ha bredbandsuppkoppling år 2020. Något som ligger i linje med Blågröna Helsingborgs mål för mandatperioden att 95 procent av hushållen i kommunen ska ha tillgång till snabbt och stabilt fiber till år 2020. Stadens mål ligger även i linje med Region Skånes mål avseende bredband.

År 2015 var andelen hushåll med tillgång till bredband i Helsingborg 82,8 procent. För att nå upp till målet på 95 procent år 2020 har staden gett Öresundskraft uppdraget att planera och genomföra utbyggnaden i hela kommunen.

– Tack vare planen tar vi ett stort steg närmare vår målsättning om att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Vi har redan kommit långt med bredbandsutbyggnaden i stora delar av kommunen och föreslår nu ytterligare åtgärder för att skapa bättre förutsättningar våra invånare och företag, i hela kommunen, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Efter att förslaget varit ute på remiss under årsskiftet 2015-2016 har det framkommit att statens bidrag för bredbandsutbyggnad sannolikt inte täcker behovet som finns på landsbygden. Därför görs nu en större ändring i planen så att Helsingborgs stad även tar ansvar för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Det sker dock först efter att samtliga tätorter har fått bredband. Utbyggnaden av bredband i tätorterna beräknas vara genomförd någon gång runt 2018.

– Låt mig understryka att hela 96,2 procent av kommunens hushåll finns i någon av våra tätorter, säger Magnus Ydmark, chef för samhällsplaneringsenheten och fortsätter:

– Utbyggnadstakten är hög och det har hänt mycket under de senaste åren vad gäller utveckling av bredbandsutbyggnad och den digitala utvecklingen i samhället. Idag är den digitala infrastrukturen i många fall lika självklar som infrastrukturen för väg och järnväg,

Planen behandlas på kommunstyrelsens möte den 11 maj och därefter på kommunfullmäktige den 24 maj 2016.


För mer information kontakta
Magnus Ydmark, chef för samhällsplaneringsenheten, Helsingborgs stad, tel 042-10 50 78.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.