Skip to main content

Helsingborgs stads avtal med Sodexo förlängs inte

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 13:10 CEST

Den siste juni 2013 upphör avtalet mellan Sodexo och Helsingborgs stad. Istället kommer samtliga skolmåltider i Helsingborg att levereras av stadens egen driftsorganisation, Måltidsservice.

Beslutet att inte förlänga avtalet är en gemensam överenskommelse mellan Helsingborgs stad och Sodexo. Parterna är också överens om att korta ner avtalstiden med 4 månader för att en ny måltidslösning ska passa smidigt med terminstiderna för skolan.

Anledningen till att Sodexo inte ser det som fördelaktigt att förlänga avtalet är att man inte kommit upp i de volymer som krävs för lönsamhet. Helsingborgs stad gör bedömningen att en justering eller förlängning av avtalet varken är möjlig eller önskvärd.

De attitydundersökningar och kvalitetsmätningar som gjorts angående skolmaten i Helsingborgs stad har visat att Måltidsservice levererat god kvalitet. Detta gör att man väljer att inte söka avtal med någon ny leverantör utan låter Måltidsservice stå för hela måltidsproduktionen till skolorna.

Måltidsservice i Helsingborgs stad är en kommunal driftsorganisation för måltidsproduktion och ligger organisatoriskt under skol- och fritidsförvaltningen. Måltidsservice levererar idag måltider till ca 40 skolor och förskolor i Helsingborg.

Beslutet att säga upp avtalet med Sodexo innebär att samtliga kommunala skolor och förskolor som Sodexo i nuläget levererar till från och med höstterminen 2013 kommer att få skolmat från Måltidsservice.

Kontaktpersoner för ytterligare information:
Helsingborgs Stad: Maria Holm Biträdande förvaltningschef
0702-10 61 33, maria.holm@helsingborg.se

Sodexo: Hans Arborelius Driftområdesdirektör
08-57 88 58 81, hans.arborelius@sodexo.com