Skip to main content

Helsingborgs stads bokslut för 2015 visar på fortsatt stabil ekonomi

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 14:22 CET

Helsingborgs stads bokslut för 2015 redovisar ett positivt resultat på 187 miljoner kronor. Trots utmaningar finns generellt en bra balans mellan intäkter och kostnader i stadens verksamheter.

Helsingborgs stads bokslut för 2015 redovisar ett positivt resultat på 187 miljoner kronor. I resultatet ingår en engångspost på + 45 miljoner kronor som avser återbetalning av sjukförsäkringsavgifter från år 2004. Utan denna ligger stadens resultat mycket nära årets budget.

I stadens verksamheter finns generellt en bra balans mellan intäkter och kostnader. Inom vård och omsorgsnämndens ansvarsområde finns emellertid en obalans på 45 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på ökade kostnader efter övertagande av tidigare externt drivna verksamheter, samt en kraftigt ökad efterfrågan och kostnadsökning inom hemvårdsverksamheten.

– Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att Helsingborg fortsatt levererar såväl verksamhets- som ekonomiska resultat utifrån kommunfullmäktiges uppdrag. Detta är nödvändigt för att kunna möta framtida behov och utmaningar framhåller, Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Stadens ekonomidirektör, Ulf Krabisch, håller med, men noterar samtidigt att balanskravsresultatet för 2015 – på + 61 miljoner kronor – är svagare än tidigare år. Ett resultat som behöver förstärkas framöver.

– Balanskravsresultatet är lagstiftningens krav på god ekonomisk hushållning. Detta ska minst överstiga noll kronor och Helsingborg bör långsiktigt ligga i intervallet 130 – 150 miljoner kronor, förklarar Ulf Krabisch.

Helsingborgs stads årsredovisning väntas vara klar under april.


För mer information kontakta

Ulf Krabisch, ekonomidirektör, Helsingborgs stad, 070-258 59 92.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.