Skip to main content

Helsingborgs stadslexikon julklapp till helsingborgarna

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2012 14:13 CET

Pressmeddelande från stadsledningsförvaltningen 2012-12-18

Helsingborgs stadslexikon är ett unikt uppslagsverk om Helsingborgs historia. Efter ett intensivt arbete för att öka tillgängligheten publiceras stadslexikonet på stadens hemsida. Förhoppningsvis vill helsingborgarna bidra med kunskap för att utveckla lexikonet.

Helsingborgs stadslexikon, som gavs ut 2006, innehåller mer än 2500 ord och närmare 600 illustrationer som har anknytning till Helsingborgs kommun. Nu publiceras uppslagsverket på stadens
hemsida.

– Som en tidig julklapp till helsingborgarna görs nu stadslexikonet tillgängligt på stadens hemsida. Lexikonet är en värdefull kunskapsbas som kan användas av såväl elever i skolarbetet som av andra som är nyfikna på Helsingborg, säger Peter Danielsson, (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Stadslexikonet har anpassats till ett digitalt format och flera redaktionella förändringar och uppdateringar har gjorts sedan utgivningen. Genom att öka tillgängligheten är förhoppningen att helsingborgarna vill dela med sig av sin kunskap så att ny information och material kan läggas till.

– Vi hoppas att helsingborgarna kommer att använda uppslagsverket och att vi med deras hjälp kan uppdatera och komplettera informationen om Helsingborgs historia. Ambitionen är en levande och ständigt växande kunskapskälla som vi alla bidrar till att utveckla, säger Joakim Thomasson, verksamhetschef på Kulturmagasinet i Helsingborgs stad.   

Helsingborgs stadslexikon hittar du på www.helsingborg.se/stadslexikon

För mer information kontakta gärna:
Peter Danielsson, (M) kommunstyrelsens ordförande, tel 042-10 50 87

Joakim Thomasson, verksamhetschef på Kulturmagasinet, tel 042-10 67 99