Skip to main content

Helsingborgs tertialbokslut visar positivt resultat

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 13:13 CEST

Helsingborgs stads tertialbokslut (januari-augusti) prognostiserar ett överskott för 2012 på 338 miljoner kronor. Resultatet är högre än förväntat, bland annat beroende på lägre pensionskostnader och en engångsintäkt på 97 miljoner kronor.

Faktorer som bidrar till det förväntade resultatet:

§  staden får tillbaka 97 miljoner kronor från en sjukförsäkringsavgift för 2007 och 2008.

§  prognosen för skattenettot har ökat med 49 miljoner kronor sedan budgetbeslutet 2011.

§  pensionskostnaderna blir 36 miljoner kronor lägre än väntat.

§  finansnettot är 34 miljoner kronor högre än väntat.

– Det är glädjande att stadens ekonomi är god. Med tanke på det osäkra ekonomiska läget i Europa, våra satsningar i budget 2013 och stadens höga investeringstakt är det bra att överskottsmålet ser ut att överträffas, säger Peter Danielsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor´s höjde i våras stadens kreditvärdighetsbetyg till trippel A, (AAA), det högsta betyget.

– Stadens kreditvärdighet är ett kvitto på det målmedvetna arbetet med en god och välskött ekonomi. Detta innebär bästa upplåningsvillkor för Helsingborgskoncernen, vilket ger en positiv effekt på finansnettot upplyser ekonomidirektör Ulf Krabisch.

Läs mer om stadens tertialbokslut för augusti 2012: www.helsingborg.se/Medborgare/Kommun-och-politik/Ekonomi-och-budget/Uppfoljning/

Mer information
Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande 042- 10 50 87

Ulf Krabisch, ekonomidirektör 042 -10 59 92