Skip to main content

Hur mås det egentligen? Stor kartläggning av helsingborgarnas hälsa

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 16:04 CEST

I dagarna kommer 8000 helsingborgare att få en enkät i brevlådan. I enkäten frågas om allt från hur man tar sig till jobbet till om man utsätts för våld i vardagen. Svaren ska användas som underlag när politikerna prioriterar insatser för en bättre folkhälsa.

Nästa vecka inleds de skånska kommunernas och Region Skånes kartläggning av folkhälsan i länet. Sammanlagt har 53600 skåningar slumpvis valts ut för att svara på över 100 frågor om sin livssituation. Av dessa är 8000 är helsingborgare.

Förutom att kartlägga hur det egentligen står till med invånarna, är syftet med undersökningen att ringa in områden som kommer att behöva prioriteras i sjukvården och i kommunernas förebyggande arbete.

- För att vi ska kunna sätta in rätt åtgärder är det viktigt att så många som möjligt tar sig tid att svara, säger Elisabeth Bengtsson, chef på avdelningen för hållbar utveckling, Helsingborgs stad.

Det är tredje gången som undersökningen genomförs. De tidigare undersökningarna gjordes 2000 och 2004, och ur dem kan man läsa en del trender, som till exempel att vi blir allt mer överviktiga och att unga kvinnor konsumerar allt mer alkohol.

- Sedan förra undersökningen genomfördes har vi antagit ett alkohol- och drogpolitiskt program som bland annat syftar till att minska konsumtionen av alkohol och att få ungdomar att helt avstå från både alkohol och tobak, säger Elisabeth Bengtsson.

Ur de tidigare undersökningarna kan man utläsa skillnader mellan olika kommuner, mellan kvinnor och män samt mellan olika socialgrupper. Det har också visat sig vara stora skillnader mellan olika bostadsområden inom en och samma kommun. I Helsingborg var antalet som uppgav att de utsatts för våld 2004, dubbelt så stort i en del områden jämfört med andra. Rökning, sömnbesvär och fysisk aktivitet är andra parametrar som skiljde sig avsevärt mellan olika bostadsområden.

- Helsingborgs stads mål är att skapa goda livsmiljöer, god folkhälsa och en mer integrerad stad. För att lyckas med det måste vi försöka jämna ut de här skillnaderna, säger Elisabeth Bengtsson.

Svaren kommer att analyseras av socialmedicinska enheten på universitetssjukhuset i Malmö (UMAS). Redovisningen kommer att ske i tabeller där det är omöjligt att identifiera någon enskild individ. Resultatet kommer att presenteras nästa vår.

För mer information:

Elisabeth Bengtsson, avdelningschef

Avdelningen för hållbar utveckling, Kommunstyrelsens förvaltning

Helsingborgs stad

Tel 042-10 49 11, mobil 0705-93 49 11

elisabeth.bengtsson@helsingborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument