Skip to main content

Kanonsalut och klockspelskonsert hälsar kungafamiljen välkommen till Helsingborg

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 17:02 CEST

Bernadottejubileet i Helsingborg den 20 oktober blir en fest som kommer att höras på många sätt. Några av de ljudliga inslagen är dels en för ändamålet speciellt komponerad klockspelskonsert, dels hälsas HM Konungen med familj välkommen med en salut – en dubbel svensk lösen.

Från klockan 12.00 och cirka 20 minuter framåt ger Helsingborgs stads egen klockare Lars-Olof Johansson en klockspelskonsert från Rådhuset. Konserten inleds med den svenska nationalsången och avslutas med den franska. Där emellan blir det en varierad kompott av mer eller mindre kända melodier:

– Den röda tråden är musik som komponerats från tiden då det begavs sig, runt 1810. Dessa melodier har jag sedan knutit ihop med de två nationalsångerna. För gemene man kanske en del av melodierna känns obekanta men det är inte helt lätt hitta musik som känns igen av alla, säger Lars-Olof Johansson.

Kanonsalut från Kärnan hälsar kungafamiljen välkommen

Kungafamiljen lämnar det ceremoniella firandet i Helsingör cirka kl.12.30 och när kungligheterna passerar Kronborgs slott kommer danskarna att salutera sin drottning med en hyllningskanonad om 27 skott (tre gånger nio skott). När sedan HM Konungen med familj landstiger på svensk mark, cirka kl.13.00, skjuts en dubbel svensk lösen (två gånger två skott) från kanon uppe vid Kärnan för att hälsa välkommen.

– Lösen sköts alltid förr för att visa vem man är. I Danmark är lösen tre skott i tät följd, Sverige har två skott. Det är därför man i Danmark och Skåne ofta firar med ett trefaldigt hurra, till skillnad mot det gängse svenska med fyra hurra. Nu skjuter vi en dubbel svensk lösen för att hälsa kungligheterna välkomna, säger Per-Åke Karlsson från Riksförbundet Militärkulturhistoriska Föreningar, som fått uppdraget att skjuta saluten.

Melodierna som kommer att ljuda från Rådhustornet är:


* ”Du gamla du fria”, svensk folkmelodi * avslutning av Bernadotte-kantat, komponerad av J.N. Eggert. Denna melodi uppfördes vid H.K.H Carl Johans ankomst till Sverige 1810 * utdrag ur operan ”Le Calife de Bagdad”, komponerad av F.A Boieldieu, 1808 * ”Sonat i G”, sats 2, kompositör Ludvig van Beethoven, 1809 * ”Det var ridder hr. Åge”, Romance af Axel og Valborg, kompositör C.E.F Weyse, 1810 * ”La Marseillaise”, Rouget De Lisle

För mer information om programmet på Jubileumsdagen och aktiviteter i veckan:

www.bernadotte2010.com

eller kontakta: Helen von Platen, Projektledare för Helsingborgs Bernadottejubileum

Kommunstyrelsens förvaltning, Helsingborgs stad

Tel 042-10 60 69, 070-354 60 69, helen.vonplaten@helsingborg.se