Skip to main content

Komvux Kärnan/Yrkeshögskolan flyttar ihop på Campus – Internationella Engelska Skolan flyttar in på Söder

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 11:22 CET

Våren 2017 får stadens vuxenutbildning i egen regi nya, gemensamma lokaler på Campusområdet. Det innebär att Komvux Kärnan lämnar Söder i Helsingborg. Istället kommer Internationella Engelska Skolan att hyra dessa lokaler.

Det finns många hänsyn att ta när staden växer så att alla delar hänger med. Frågorna blir ofta komplexa när det är flera aktörer involverade och det är många människor som påverkas. Så var det även i detta fallet.

– Det är viktigt att vi använder våra lokaler på ett så genomtänkt och klokt sätt som möjligt. Vi är glada över att vi efter många samtal har hittat en lösning där alla känner sig som vinnare, säger Fredrik Hjort, förvaltningschef på fastighetsförvaltningen.

En öppning som gav möjligheter

Arbetsmarknadsförvaltningen har letat länge efter nya, gemensamma lokaler för den vuxenutbildning som staden driver i egen regi. Det går inte att växa mer i Komvux Kärnans lokaler. De räcker inte till när vuxeneleverna väntas bli allt fler.

Vuxenutbildningarna och svenska för invandrare, sfi, på Komvux Kärnan och yrkeshögskoleutbildningar på Yrkeshögskolan är en gemensam enhet inom förvaltningen, men verksamheterna ligger på två olika adresser. När en möjlighet öppnade sig för att få lokaler på Campus på Rönnowsgatan nära Yrkeshögskolan tog förvaltningen den.

– Vi behöver säkra att staden kan möta de ökade behov vi ser inom både vuxenutbildningen och sfi. Allas rätt till vuxenutbildning förstärks i ett lagförslag och allt fler nyanlända kommer att behöva sfi-undervisning. Nu knyter vi vuxenutbildningen närmare högre studier och arbetslivet. Det ger större möjligheter för etableringen och för att fler helsingborgare ska kunna komma i egen försörjning, säger Anna Jähnke (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

– Det här blir en nystart för verksamheten i inspirerande Campusmiljö. Jag ser fram emot nya, spännande samverkansmöjligheter i mer ändamålsenliga och moderna lokaler, säger Jesper Theander, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen.

Internationella Engelska Skolan, IES, har länge varit intresserade av att etablera sig i Helsingborg. Skolan har tillstånd att starta, men hittills har lokalfrågan inte gått att lösa eftersom det ställs specifika krav på lokaler där man ska bedriva undervisning.

– Vi är glada över möjligheten att flytta in i en fastighet där lokalerna redan från början är tänkta för undervisning. Byggnaden behöver en smärre renovering men kan i stort användas på en gång. Att vi delar skolbyggnad med den kommunala Söderskolan är bara ett plus, säger Jörgen Stenquist, vice VD på Internationella Engelska Skolan.

Undervisning på engelska breddar utbudet

Internationella Engelska Skolan bedriver undervisning på både engelska och svenska och följer svensk läroplan. Det finns ingen grundskola* i Helsingborg idag som gör det, vilket öppnar dörrar för elever som har nära till det engelska språket.

– Det känns bra att vi på detta sätt breddar utbudet för helsingborgarna. Vi bedömer det som att det finns många elever som gärna vill få sin undervisning på engelska, säger Christer Rasmusson (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Det är särskilt roligt att Internationella Engelska Skolan etablerar sig på Söder som är ett område i förändring.

Söderskolan kommer att vara kvar i sina nuvarande lokaler på Gustaf Adolfskolan.

För mer information

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:

Fredrik Hjort, förvaltningschef, fastighetsförvaltningen
Telefon 042-10 39 95

Christer Rasmusson (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Telefon 073-231 13 11

Anna Jähnke (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden
Telefon 073-231 12 93

Jesper Theander, förvaltningschef, arbetsmarknadsförvaltningen
Telefon 042-10 39 77

Jörgen Stenquist, vice VD, Internationella Engelska skolan
Telefon 070- 417 61 24

* International School of Helsingborg håller också undervisningen på engelska, men följer internationell läroplan och tar bara emot grundskoleelever vars föräldrar är i Sverige på tidsbegränsade uppdrag.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.