Skip to main content

Kunskapsstaden Helsingborg får ny utvecklingschef

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 15:07 CEST

Edward Jensinger har tackat ja till tjänsten som utvecklingschef på skol- och  fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Edward Jensinger har arbetat som skolledare i många år och verkar idag som rektor på en skola i  Malmö. Parallellt med sitt rektorsuppdrag har han under flera års tid drivit och varit engagerad i ett antal olika ansvarsområden inom skolutveckling, bland annat inom digitala lärmiljöer, skolbibliotek och IKT (Informations- och kommunikationsteknik). Han har funnits med som en drivande person både i tankesmedja och i implementeringsarbetet för utvecklingen av CPI (Centrum för Pedagogisk Inspiration) i Malmö.

-  Jag är en person som brinner för skolutvecklingsfrågor och den moderna pedagogiken. Som utvecklingschef i Helsingborg kommer jag att kunna arbeta med de här frågorna på ett brett plan, berättar Edward.

Uppdraget för Edward som utvecklingschef blir att utifrån nationella reformer och områden, lokala beslut och strategiska satsningar, utveckla våra verksamheter inom Kunskapsstaden Helsingborg.

-  Edward har i sitt engagemang inom skolutveckling nationellt utmanat och gett bilder av hur framtidens lärmiljöer ska se ut. Det kommer att passa oss utmärkt, säger Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör i Helsingborg stad.

Ett av de första uppdragen för den nya utvecklingschefen blir Matematiksatsningen som initierats nationellt men som Helsingborgs stad och Kunskapsstaden Helsingborg nu ska arbeta vidare med. Fokus kommer också att ligga på våra satsningar inom IKT.

Edward Jensinger kommer att börja sin tjänst i Helsingborg under hösten 2013.

För mer information kontakta:

Utbildningsdirektör
Ing-Marie Rundwall, 042-10 54 67
ing-marie.rundwall@helsingborg.se