Skip to main content

Magnus Stenbock – 300 år efter slaget vid Helsingborg

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 09:37 CET

28 februari 2010 är det 300 år sedan slaget vid Helsingborg stod. För många idag är statyn av Stenbock på Stortorget den enda kopplingen till händelsen.

Men vad vet forskningen om vardagslivet i staden för tiden runt sekelskiftet 1600- och 1700-talet? Hur kan man skaffa mer kunskap om vilka arkeologiska spår en konflikt lämnar efter sig? Varför ville man resa en staty över slaget i början av 1900-talet och hur har den påverkat utformningen av Stortorget?

I ett samarbete mellan Helsingborgs stadsbibliotek, Helsingborgs stadsarkiv, Kulturmagasinet och Dunkers kulturhus ges en serie föreläsningar kring temat 1710. Forskare och författare belyser, utifrån olika  synvinklar, de 300 år som passerat sedan den blodiga, kalla och dimmiga februarimorgonen 1710. På årsdagen invigs också en miniutställning kring Stenbockstatyn på Helsingborgs stadsbibliotek.

Miniutställning – historien kring Stenbocksstatyn
28 februari–21 mars, Helsingborgs stadsbibliotek
30 mars–18 april, Kulturmagasinet, Gisela Trapps väg 1
27 april–23 maj, Helsingborgs stadsarkiv, Bredgatan 17

Söndag 28 februari 14:00, Helsingborgs stadsbibliotek
Bortom ärans fält – Magnus Stenbocks uppgång och fall

Andreas Marklund, historiker och författare, fokuserar på Magnus Stenbock som person.
Plats: Hörsalen. Entré: 40 kr.
Föreläsningen inleds med att Anders Lundström (kd), Kulturnämndens ordförande, inviger miniutställningen kring Stenbocksstatyn.

Söndag 14 mars 14:00, Helsingborgs stadsbibliotek

Vår man i Helsingborg – Stenbock, nationen och Stortorget under 1900-talets första hälft

Henrik Widmark, konsthistoriker, ger sin syn på Stenbocksstatyn och det offentliga rummet runt år 1900 och framåt.

Modern arkitektur och stadsplanering i Helsingborg

Konrad Ek, stadsarkitekt i Helsingborg, talar om stadens identitet idag.
Plats: Hörsalen. Entré: 40 kr (båda föredragen)

Tisdag 30 mars 18.00, Kulturmagasinet, Gisela Trapps väg 1

Svensk slagfältsarkeologi

Bo Knarrström, arkeolog och författare, berättar om svensk slagfältsarkelogi från tidig medeltid till andra världskriget.
Entré: 40 kr.

Tisdag 13 april 18.00 Kulturmagasinet, Gisela Trapps väg 1
Det Sundska måttet
Solveig Fagerlund, historiker, beskriver handel och vandel i Helsingborg för 300 år sedan.
Entré: 40 kr.
Tisdag 27 april 18.00 Helsingborgs stadsarkiv, Bredgatan 17


Efter Roskildefreden 1658

Hanne Sanders, historiker Lunds universitet, berättar om Skånelandskapen och Sverige i krig och fred. Entré: 40 kr.
Tisdag 11 maj 18.00 Helsingborgs stadsarkiv, Bredgatan 17


En fältherre i brons

Ulf Zander, historiker Lunds universitet, berättar om Magnus Stenbock och hans äreminne. Entré: 40 kr.

Information

Pelle Johansson
Kulturmagasinet
Tfn 042 – 10 45 21
pelle.johansson@helsingborg.se


Leif Knutsson
Stadsarkivet
Tfn 042 – 10 74 62
leif.knutsson@helsingborg.se

Ewa C Walldén
Stadsbiblioteket
Tfn 042 – 10 69 99
ewa.wallden@helsingborg.se