Skip to main content

Miljönämnden gör bättre webb

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2011 09:08 CET

För att bli ännu bättre på kommunikation med företag och medborgare ligger det nu på förslag att miljönämnden ska satsa på en fast webbredaktörstjänst, som ska vidareutveckla arbetet med att förbättra helsingborg.se.

Miljöförvaltningen har under det senaste året satsat på webben genom att en webbredaktör har jobbat på förvaltningen som projektanställd. Från och med nästa år kommer tjänsten att göras om till en tillsvidaretjänst.

– Det finns ett stort behov av att satsa mer på kommunikation och information via
helsingborg.se
och sociala medier. Ett behov som kommer att bli ännu större i
framtiden, säger Anna Jähnke (M), ordförande i miljönämnden vid Helsingborgs stad.

Under nästa år kommer ett huvudfokus ligga på att förbättra informationen för företagare i Helsingborg, både vad gäller livsmedels- och hälsoskyddsfrågor. Det ska bli lättare för företagaren att få den information han eller hon söker.

– För att bli effektivare i vår kommunikation är det viktigt att både företagare och medborgare får svar på sina frågor så snabbt som möjligt på helsingborg.se. Det gör Helsingborg till en ännu attraktivare stad för företagare. Dessutom effektiviserar vi miljönämndens och miljöförvaltningens arbete i stort, säger Anna Jähnke.

Miljönämnden förväntas fatta beslut om en fast webbredaktörstjänst på sitt sammanträde den 15 december.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Jähnke, ordförande i Miljönämnden vid Helsingborgs stad
073-231 12 93
anna.jahnke@helsingborg.se


Miljöförvaltningen • Postadress 251 89 Helsingborg • miljoforvaltningen@helsingborg.se

MILJÖFÖRVALTNINGEN

Pressinformation

helsingborg.se

2011-12-13
SID 1 (1)

Magnus Mosén, webbredaktör
Telefon 042-10 59 86, 0732-31 59 3
magnus.mosen@helsingborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument