Skip to main content

Nu börjar vi renovera Terrasstrapporna

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2017 10:35 CEST

Terrasstrapporna ska renoveras

Nu i veckan påbörjar vi renoveringen av Terrasstrapporna. Det blir en omfattande och komplicerad renovering och en rad åtgärder behövs för att återställa trapporna i dess ursprungliga skick. Går allt som planerat räknar vi med att renoveringen ska vara färdig våren 2019.

- Det är ett komplicerat arbete eftersom vi inte riktigt vet hur trapporna kommer att bete sig när vi påbörjar vår renovering. Vi går väldigt varsamt fram och jobbar sten för sten för att bevara så mycket som möjligt av trapporna, säger Georg Hermann, byggnadsingenjör och biträdande projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.


Det här gör vi

  • Vi strävar efter att återställa Terrasstrapporna till ursprungligt skick så långt det går.
  • Vi ska komplettera och byta ut nuvarande dagvattensystem då detta varit en del i orsaken till de problem som finns idag med att grundvattnet trycker ut konstruktionen från Landborgen.
  • Vi byter ut skadad och felaktig tegel och tegelfogar.
  • Vi blästrar eller högtryckstvättar all granit för att få fram den ursprungliga granitytan som blivit svärtad genom åren av alla luftföroreningar.
  • Vi byter ut och kompletterar belysning och elinstallationer.


Så påverkas allmänheten

  • Arbetet startar nu i veckan och beräknas vara färdigt våren 2019 om allt går som planerat.
  • Av säkerhetsskäl kommer Terrasstrapporna periodvis att vara helt avstängda under renoveringen.
  • Vår ambition är att hålla Terrasshissen öppen under en stor del av arbetet. Målet är även att hålla delar av Terrasstrapporna öppna och tillgängliga under vissa evenemang som Lucia och studentutspring.


För mer information kontakta:
Georg Hermann, byggnadsingenjör och biträdande projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 41 29, e-post: georg.hermann@helsingborg.se


Renoveringen av Terrasstrapporna

Terrasstrapporna vid Kärnan är en av Helsingborgs största och mest välbesökta sevärdheter. De är idag över 100 år gamla och i behov av en både omfattande och komplicerad renovering. Går allt som planerat räknar vi med att renoveringen ska vara färdig våren 2019.

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.

Bifogade filer

PDF-dokument