Skip to main content

Nu gör vi det bättre för cyklister och gående i flera byar

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 09:23 CEST

Bilden visar hur en övergång till den nya vägutformningen kan se ut.

Trafikverket och Helsingborgs stad målar under de närmsta veckorna om fem vägsträckor mellan byar i Helsingborgs stad. Vi gör det för att det ska bli enklare att cykla på vägen.

Vägarna får två breda vägrenar och en körbana i mitten för motorfordon. Det innebär att cyklister och gående får en bättre och tydligare plats på vägen. Vid möte får motortrafikanter använda vägrenen tillfälligt, men då på cyklisternas och de gåendes villkor.

De aktuella sträckorna är:

  • Väg 1361 och 1362 Vallåkra – Gantofta
  • Väg 1362 Gantofta – Bårslöv
  • Väg 1376 Påarp – korsning med väg 1370 (Rosenlundsvägen)
  • Väg 1387 Ödåkra – Allerum
  • Allerum kyrkväg mellan Allerum och Hittarp

Vägutformningen är ett försöksprojekt som genomförs av Trafikverket tillsammans med Helsingborgs stad och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Förhoppningen är att vi i Sverige efter detta test kan formulera tydliga riktlinjer om tillämpning och utformning, så att vägtypen kan finnas med i Trafikverkets regler för vägars och gators utformning (VGU).

Vi räknar med att arbetet ska vara slutfört i mitten av juni. Under tiden arbetena pågår kan framkomligheten vara begränsad.

För mer information kontakta:
Janet van der Meulen, Trafikverket
Tel: 010-123 6066, e-post: janet.van-der-meulen-visser@trafikverket.se

Viktor Nilsson, trafikingenjör, Helsingborgs stad
Tel: 042-105599, e-post: viktor.nilsson@helsingborg.se

Svante Berg, Movea
Tel: 0761-484482, e-post: svante.berg@movea.se

Vi ber alla att ta hänsyn och att anpassa hastigheten till situationen – som alltid i trafiken!

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument