Skip to main content

Nu ska Regementsvägen bli säkrare

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2013 08:54 CEST

Det ska vara enkelt, tryggt och säkert att ta sig fram i Helsingborg, både för den som går eller cyklar och den som åker buss eller bil. Från måndag 8 juli bygger Helsingborgs stad därför om Regementsvägen, där många olika sorters trafikanter ska samsas om utrymmet.

Regementsvägen är idag starkt trafikerad. I samband med att en ny livsmedelsbutik nu etableras i området förväntas trafiken öka ytterligare. För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten bygger stadsbyggnadsförvaltningen därför om Regementsvägen och anslutningarna mot Drottninghögsvägen och Vasatorpsvägen. Arbetet görs i etapper och beräknas vara helt klart i november.

Det här gör vi:

  • Vi anlägger ett nytt övergångsställe i närheten av Grönkullagatan och bygger om två befintliga. Passagerna över vägen blir säkrare för gående och cyklister i och med att de höjs upp och att belysningen förstärks. Vi bygger också om ett övergångsställe vid Regementsvägen över Drottninghögsvägen.
  • Vi skapar separata körfält för vänstersväng vid infarterna till Ica Maxi och den nya livsmedelsbutiken. Det gör vi av trafiksäkerhetsskäl och för att underlätta för dem som ska till butikerna.
  • Vi anlägger en gång- och cykelväg på den södra delen av Regementsvägen, med plats för dubbelriktad cykeltrafik. Cykelbanan höjs upp från gatan, vilket gör säkerheten för cyklisterna bättre än idag då cykelbanorna nu ligger i samma nivå som bilarnas körfält.
  • Vi förbättrar trafiksignalerna för cyklister och gående i korsningen Regementsvägen och Vasatorpsvägen.

Så påverkas trafikanterna:

  • Vi bygger om Regementsvägen i fyra etapper för att störa besökande och verksamheter i området så lite som möjligt.
  • Från onsdag 10 juli är trafiken enkelriktad i riktning från Drottninghögsvägen till Vasatorpsvägen när arbete pågår i respektive etapp.
  • Under den första etappen tar sig besökare till och från Liedl från in- och utfarten från Drottninghögsvägen.
  • Grönkullagatan är öppen för trafik under hela arbetet.
  • Busslinje 1 får delvis ändrad linjesträckning under arbetet.

På helsingborg.se finns karta och mer information om ombyggnaden.

För information kontakta:
Klas Östholm, projektingenjör
Tel: 042-10 58 96
E-post: klas.ostholm@helsingborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument