Skip to main content

Ny arbetsmarknadsdirektör utsedd i Helsingborgs stad

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2015 16:29 CEST

Jesper Theander blir ny arbetsmarknadsdirektör vid arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad. Jesper Theander kommer närmast från en tjänst som områdeschef inom arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad.

I dag, onsdagen den 3 juni, blev det klart att Jesper Theander blir ny arbetsmarknadsdirektör på arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad. Anna Jähnke, (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden, är nöjd med rekryteringen:

– En av Jesper Theanders styrkor är hans breda erfarenhet av offentlig verksamhet, där han arbetat med skilda frågor från näringsliv, SFI och vuxenutbildning till samhällsplanering, arbetsmarknad och integration, säger hon och tillägger att hans arbete med försörjningsstöd gett honom insikt i stödets betydelse på individens väg mot en egen försörjning.

Jesper Theander inledde sin yrkeskarriär som SFI-lärare 1997. De senaste 17 åren har han dock haft en rad olika chefsbefattningar inom Malmö stad. Bland annat som enhetschef på näringslivsavdelning, affärsområdeschef på serviceförvaltning, avdelningschef på stadskontoret och områdeschef inom arbetsmarknad.

– Jesper Theander har gjort sig känd som kompetent på att leda, organisera och utveckla en verksamhet. Egenskaper som jag vill ska prägla våra chefer i Helsingborgs stad, säger Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborgs stad.

Jesper Theander tillträder sin tjänst som arbetsmarknadsdirektör den 1 september.

– Jag ser fram emot att få bli en del av Helsingborgs stad och tror att mina tidigare erfarenheter kan komma väl till pass när det gäller förvaltningens huvudfokus; att få människor i arbete eller studier, säger Jesper Theander och lyfter fram några för honom viktiga områden:

– För att fortsätta nå resultat för de individer förvaltningen är till för, vill jag arbeta för ett bra ledar- och medarbetarskap, samarbete med övriga verksamheter i och utanför kommunen och sist men inte minst; ett fortsatt stort personligt engagemang.

Jesper Theander är 44 år gammal och bor med fru och två barn i Magnarp utanför Ängelholm.


För mer information kontakta;
Anna Jähnke, (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden, telefon 0732 – 31 12 93.
Jesper Theander, tillträdande arbetsmarknadsdirektör, telefon 0709 – 38 94 06.
Mattias Hennius, pressansvarig, telefon 0733 – 61 24 77.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.