Skip to main content

Nya hastighetsgränser inom tre försöksområden i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2012 08:40 CEST

I slutet av mars beslutade stadsbyggnadsnämnden att arbetet med hastighetsplanen för
Helsingborgs kommun ska fortsätta. Nu börjar vi skylta om tre försöksområden.

Hastighetsplanen omfattar alla gator inom de tätbebyggda områdena i kommunen och är framtagen med anledning av den nya förordningen om hastighetsgränser som började gälla 2008. I hastighetsplanen är grundprincipen att gator med en begränsning på 50 km/h idag ska övergå till en hastighetsgräns på 40 km/h. Varje enskild hastighetsförändring har vägts mot bland annat trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö.

Tre försöksområden under 2012
Innan omskyltning sker i hela kommunen ska tre försöksområden skyltas om under 2012. De tre områdena är Bårslöv, Domsten samt delar av Helsingborg. Nästa vecka påbörjar vi arbetet i Helsingborg och Domsten. Därefter skyltas Bårslöv om i samarbete med Trafikverket.

I Helsingborg kommer försöket att avgränsas till Malmöleden/Järnvägsgatan, Trädgårdsgatan, Stenbocksgatan, Filbornavägen, Ragnvallagatan och Fältarpsvägen. Efter försöksperioden kommer omskyltningen att utvärderas och eventuella korrigeringar görs i hastighetsplanen.

Efter omskyltningen av försöksområdena är målet att omskyltningen av hela Helsingborgs kommun ska vara färdig under 2013.

För information kontakta:
Eva Werner, trafikplanerare
Tel: 042-10 75 95
E-post: eva.werner@helsingborg.se

Johan Svensson, trafikingenjör
Tel: 042-10 69 32
E-post: johan.svensson@helsingborg.se

Hastighetsplanen har arbetats fram enligt handboken ”Rätt fart i staden – hastighetsnivåer i en attraktiv stad”. Sedan 2008 har förordningen om nya hastighetsgränser gett kommunerna möjligheter att besluta om hastigheter från 30 km/h upp till 120 km/h i 10 steg. Jämfört med tidigare ställs nu högre krav på beslutsunderlaget och varje hastighetsförändring måste vägas mot exempelvis trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö.

Bifogade filer

PDF-dokument