Skip to main content

Nya tjänstegarantier för Kunskapsstaden Helsingborg om digitala forum för elever och vårdnadshavare

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 13:55 CET

I Helsingborgs stad finns en rad tjänstegarantier som berättar för invånarna i Helsingborg vad de kan förvänta sig av stadens service. Nu har barn- och utbildningsnämnden antagit ytterligare två, den här gången gällande förskolorna och gymnasieskolorna inom Kunskapsstaden Helsingborg, våra kommunala verksamheter.

Hur barn och elever lär sig synliggörs i skolan genom den pedagogiska dokumentationen, dvs dokumentation som visar hur barnen och eleverna arbetar mot och uppnår de mål som är satta i skolan.

- Genom en tidig återkoppling till både elever och vårdnadshavare har skolorna en möjlighet att skapa en dialog som främjar barnens och elevernas utveckling och lärande, berättar Ing-Marie Rundwall som är utbildningsdirektör i Helsingborgs stad.

Tjänstegarantierna ger ett löfte om att den dialogen blir en självklar del för elever och föräldrar inom Kunskapsstaden Helsingborg. Så här är garantierna formulerade:

”Vi garanterar att vårdnadshavare i förskolan i ett strukturerat digitalt forum kan följa förskolans lärandeprocesser”

Detta innebär att vårdnadshavarna kan:

• ta del av förskolans och skolans pedagogiska planering
• ta del av förskolans och skolans pedagogiska dokumentation

”Vi garanterar att gymnasieeleverna i ett strukturerat digitalt forum ser hur de utvecklas i förhållande till de mål de ska nå”

Detta innebär att eleven för varje kurs:
• ska se vilka kursmål han/hon ska nå med olika arbetsuppgifter
• har tillgång till kursplaneringar och annat centralt material
• får tydlig feedback från sina lärare om hur han/hon utvecklas i förhållande till målen samt hur han/hon kan vidareutveckla sina kunskaper.

Ett digitalt forum

Från och med årsskiftet öppnar Kunskapsstaden Helsingborgs Skolportal. Skolportalen är en webbplats där du loggar in och hittar alla de digitala verktyg som våra verksamheter använder i dialogen mellan skola, vårdnadshavare och elever. Ett av de verktyg som Kunskapsstaden Helsingborg använder är lärplattformen Fronter. - För dagens elever och föräldragrupper är det naturligt att kommunicera via digitala verktyg och den lärplattform som nu implementeras ger goda möjligheter till detta, berättar Edward Jensinger, utvecklingschef på skol- och fritidsförvaltningen.

Nämnden har beslutat att garantin träder i kraft kalenderåret 2014.

För mer information kontakta:
Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör i Helsingborgs stad
042-10 54 67
Ing-marie.rundwall@helsingborg.se

Edward Jensinger, utvecklingschef skol- och fritidsförvaltningen
042- 10 30 46
Edward.jensinger@helsingborg.se