Skip to main content

Nya tjänstegarantier för vård- och omsorgsnämnden

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2014 10:02 CET

I Helsingborgs stad finns en rad tjänstegarantier som berättar för invånarna vad de kan förvänta sig av stadens tjänster. Nu har vård- och omsorgsnämnden beslutat om nya tjänstegarantier som gäller alla invånare och kunder inom Helsingborgs stad.

De nya tjänstegarantierna ersätter de tidigare tjänstegaraniterna som infördes i Helsingborg 2009. Dessa gäller alla som arbetar inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde, det vill säga både personal som är anställd av Helsingborgs stad och alla som är anställda av de företag som utför vård- och omsorgstjänster på uppdrag åt staden. 

Tjänstegarantierna:
     

"Vi garanterar att vi besvarar e-post, brev och telefonmeddelanden senast nästkommande vardag.”
Tillgängligheten ska vara god. Den som vill ha kontakt med förvaltningen ska inte behöva tvivla på att vi sett och hört detta. Den enskilde ska inte behöva upprepa sina kontaktförsök med förvaltningen och dess utförare.

”Vi garanterar att du fortlöpande får information om ditt ärende på det sätt vi kommit överens om. ”
Den enskilde ska ha möjlighet att fortlöpande få information om sitt ärende. Oavsett om ett ärende handlar om ett klagomål, en ansökan om tjänster t.ex. omsorg, vårdboende och LSS-insatser, eller andra frågor ska vi från början komma överens med den enskilde på vilket sätt och hur ofta fortlöpande information om ärendet ska ske.  Den enskilde får en fråga när ärendet avslutas huruvida garantin uppfyllts.

”Vi garanterar att vi meddelar dig i förväg om vi behöver ändra den tid vi kommit överens om  eller om vi blir mer än 15 minuter försenade till överenskommen tid.”
Med respekt för att den enskilde ska kunna planera sin vardag är det viktigt att medarbetare inom nämndens ansvarsområde hör av sig ifall överenskomna tider inte kan hållas. Blir förseningen mer än 15 minuter ska den enskilde kontaktas.

”Vi garanterar att vi upprättat en genomförandeplan inom 14 dagar tillsammans med dig.”
Den enskilde ska vara delaktig i planeringen av insatsernas utförande. Genomförandeplanen talar om hur vi ska utföra beslutade insatser. Det är viktigt att vi är överens med den enskilde om hur stödet och hjälpen ska utföras så att det blir bra.

Vad händer om vi inte lever upp till tjänstegarantierna?
Om kunden eller medborgaren upplever att vi inte lever upp till tjänstegarantierna finns det möjlighet att lämna in klagomål. Detta ger förvaltningen och dess utförare en chans att be om ursäkt, att rätta till felet och förhindra att det uppstår igen. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att följa upp efterlevnaden av garantierna. 

Mer information
Wenche Johnsson, kvalitetscontroller, vård- och omsorgsförvaltningen, E-post: wenche.johnsson@helsingborg.se. Telefon: 042-10 51 02

Läs mer om tjänstegarantier 
http://www.helsingborg.se/Medborgare/Kommun-och-politik/Kvalitetskontroll-och-utveckling/tjanstegarantier/

 Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.